Chú ý: Ặc, bởi lúc tra sách thì họ chúng ta của Vệ Đằng là Chu, sau này lại được bảo chúng ta đó buộc phải dịch là Châu T^T nên giờ tôi cũng ko vừa đủ sức post lại từng chương, các bạn thông cảm tự đổi các bạn Chu Vũ với Chu Ngư thành Châu Vũ, Châu Ngư dùm bản thân