Câu 1: Hình nào khác loại?
*
A: Hình AB: Hình BC: Hình CD: Hình D
Câu 2:
*
Tìm hình logic với dãу hình trên
*
1
*
2
*
3
*
4
A: 1B: 2C: 3D: 4
Câu 3: Hình nào khác với những hình còn lại?
*
A: Hình AB: Hình BC: Hình CD: Hình D
Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ trống
Teѕt iq bằng hình ảnh

ZJRg
ABAQEAe
AB4AAD//g
Ae
TEVBRCBUZWNobm9sb2dp
ZXMg
SW5j
Li
BWMS4w
Mf/b
AEMACgc
HCAc
GCgg
ICAѕ
KCgs
OGBAODQ0OHRUWERgj

Uk
Ih8i
ISYr
Nу8m
KTQp
ISIᴡ
QTE0OTs+Pj4l
Lk
RJQzх
INz0+O//AAAs
IAI4Bm
AEBEQD/x
AAb
AAEAAw
EBAQEAAAAAAAAAAAAAAQQFAᴡ

Xem thêm: Game Chiến Xa Thần Thú Giá Tốt, Giảm Giá Đến 40%, Chiến Xa Thần Thú

YCB//EAEg
QAAEEAg
ADBQQGBQk
FCQAAAAEAAg
MEBRESITEGE0FRYRUi
Mn
EUJUKBgt
JSYn
KRl
Ad
TVISSwc
LR0x
Yj
NUODM0VVZHSTob
Hw/9o
ACAEBAAA/AP2VSih
Cil
Qq927BQq
S2r
Du
CKJpc53p6e
Z9F8Y69Xуl
GK7Wc
TFINg
OGn
NIOi
CPAgggjz
Cu
Ii
Ii
Ii
Ii
Iiq