Ngân hàng Vietcombank có tổng số 15 trụ sở và phòng thanh toán đặt ở Quận 3. Trong các số đó có 2 chi nhánh và 13 chống giao dịch. Cụ thể bỏ ra nhánh Vietcombank Quận 3 như sau:


Mục Lục Chính

Vietcombank bỏ ra nhánh Tân Định
Vietcombank chi nhánh Sài Gòn
Vietcombank đưa ra nhánh Kỳ Đồng
Vietcombank chi nhánh Hồ Chí Minh

Vietcombank chi nhánh Tân Định

Trụ sở bỏ ra nhánh Vietcombank Tân Định

Số năng lượng điện thoại: (028) 38 208 762

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 cho 11:30. Giờ chiều từ 13:00 mang đến 16:00. Lưu ý: sau mốc giờ trên vcb không tiến hành giao dịch.

Bạn đang xem: Chi nhánh vietcombank quận 3

Cán bộ lãnh đạo: Ngô Minh Nhựt

Trực thuộc:Vietcombank đưa ra nhánh Tân Định

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày trong tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 cho 11:3013:00 cho 16:00
Thứ 38:00 mang lại 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 48:00 mang đến 11:3013:00 cho 16:00
Thứ 58:00 đến 11:3013:00 mang đến 16:00
Thứ 68:00 mang lại 11:3013:00 mang lại 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

PGD Vietcombank Trần Quốc Toản

Số điện thoại: (028) 39 321 281

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 cho 11:30. Chiều tối từ 13:00 đến 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên vietcombank không thực hiện giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo: Nguyễn Thanh Giàu

Trực thuộc:Vietcombank chi nhánh Tân Định

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày trong tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 mang đến 11:3013:00 mang lại 16:00
Thứ 38:00 cho 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 48:00 mang lại 11:3013:00 mang lại 16:00
Thứ 58:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 68:00 cho 11:3013:00 cho 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

PGD Vietcombank Đô Thành

Số năng lượng điện thoại: (028) 39 293 559

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Giờ chiều từ 13:00 mang đến 16:00. Lưu ý: sau mốc giờ trên ngân hàng ngoại thương vcb không triển khai giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo: Lê Thị bé nhỏ Ba

Trực thuộc:Vietcombank chi nhánh Tân Định

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày trong tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 mang lại 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 38:00 cho 11:3013:00 mang đến 16:00
Thứ 48:00 mang lại 11:3013:00 mang lại 16:00
Thứ 58:00 mang lại 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 68:00 cho 11:3013:00 mang đến 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

PGD Vietcombank hai Bà Trưng

Số năng lượng điện thoại: (028) 38 277 384

Thời gian giao dịch: Buối sáng sủa từ 8:00 mang lại 11:30. Giờ chiều từ 13:00 mang đến 16:00. Lưu ý: sau mốc giờ trên ngân hàng ngoại thương vietcombank không tiến hành giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo: hồ nước Thị Bắc Giang

Trực thuộc:Vietcombank chi nhánh Tân Định

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày trong tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 mang lại 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 38:00 đến 11:3013:00 cho 16:00
Thứ 48:00 đến 11:3013:00 cho 16:00
Thứ 58:00 cho 11:3013:00 mang lại 16:00
Thứ 68:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

Vietcombank đưa ra nhánh Sài Gòn

PGD Vietcombank Võ Văn Tần

Số điện thoại: 028.39309997

Thời gian giao dịch: Buối sáng sủa từ 8:00 cho 11:30. Giờ chiều từ 13:00 đến 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên vcb không triển khai giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo: Phan độc nhất Linh

Trực thuộc: Vietcombank chi nhánh Sài Gòn

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày trong tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 đến 11:3013:00 mang lại 16:00
Thứ 38:00 mang lại 11:3013:00 mang lại 16:00
Thứ 48:00 cho 11:3013:00 cho 16:00
Thứ 58:00 cho 11:3013:00 cho 16:00
Thứ 68:00 mang đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

PGD Vietcombank Tao Đàn

Số điện thoại: 028.39352216

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Chiều tối từ 13:00 mang lại 16:00. Lưu ý: sau mốc giờ trên ngân hàng ngoại thương không triển khai giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo: è cổ Công Văn

Trực thuộc: Vietcombank chi nhánh Sài Gòn

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày vào tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 mang lại 11:3013:00 cho 16:00
Thứ 38:00 mang lại 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 48:00 mang đến 11:3013:00 mang lại 16:00
Thứ 58:00 mang lại 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 68:00 đến 11:3013:00 mang đến 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

PGD Vietcombank Bến Thành

Số điện thoại: 028.39301043

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 mang đến 11:30. Giờ chiều từ 13:00 cho 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên ngân hàng ngoại thương vcb không thực hiện giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo: è Thị Diệu Hiền


Trực thuộc: Vietcombank đưa ra nhánh Sài Gòn

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày trong tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 đến 11:3013:00 mang đến 16:00
Thứ 38:00 mang đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 48:00 đến 11:3013:00 mang đến 16:00
Thứ 58:00 cho 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 68:00 cho 11:3013:00 mang đến 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

Vietcombank đưa ra nhánh Kỳ Đồng

PGD Vietcombank Quận 3

Số năng lượng điện thoại: 028.39381986

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Chiều tối từ 13:00 đến 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên vietcombank không triển khai giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo: trần Thị Hồng

Trực thuộc: Vietcombank chi nhánh Kỳ Đồng

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày vào tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 cho 11:3013:00 cho 16:00
Thứ 38:00 mang đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 48:00 mang đến 11:3013:00 cho 16:00
Thứ 58:00 đến 11:3013:00 cho 16:00
Thứ 68:00 đến 11:3013:00 mang lại 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

Vietcombank Trụ sở bỏ ra nhánh Kỳ Đồng

Số điện thoại: 028.39318968

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 mang đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 mang lại 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên vietcombank không thực hiện giao dịch.

Xem thêm: Bao Giờ Có Điểm Chuẩn Đại Học, Mốc Thời Gian Công Bố Điểm Chuẩn Đại Học

Cán bộ lãnh đạo: Trương Anh Tuấn

Trực thuộc: Vietcombank đưa ra nhánh Kỳ Đồng

Bản đồ:

;

Lịch làm việc:

Ngày trong tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 mang lại 11:3013:00 mang lại 16:00
Thứ 38:00 mang đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 48:00 mang đến 11:3013:00 cho 16:00
Thứ 58:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 68:00 mang lại 11:3013:00 mang lại 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

Vietcombank đưa ra nhánh Hồ Chí Minh

PGD Vietcombank phái mạnh Kỳ Khởi Nghĩa

Số điện thoại: 028.39333639

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 mang đến 11:30. Giờ chiều từ 13:00 mang đến 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên vietcombank không tiến hành giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo: Trương Minh Trí

Trực thuộc: Vietcombank chi nhánh Hồ Chí Minh

Bản đồ:

;

Lịch làm việc:

Ngày trong tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 đến 11:3013:00 cho 16:00
Thứ 38:00 mang lại 11:3013:00 cho 16:00
Thứ 48:00 cho 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 58:00 cho 11:3013:00 mang đến 16:00
Thứ 68:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

PGD Vietcombank Nguyễn Thiện Thuật

Số năng lượng điện thoại: 028 3938 1969

Thời gian giao dịch: Buối sáng sủa từ 8:00 cho 11:30. Chiều tối từ 13:00 cho 16:00. Lưu ý: sau mốc giờ trên ngân hàng ngoại thương vietcombank không triển khai giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo: Phạm Quyết Tiến

Trực thuộc: Vietcombank đưa ra nhánh Hồ Chí Minh

Bản đồ:

;

Lịch làm việc:

Ngày trong tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 mang lại 11:3013:00 mang lại 16:00
Thứ 38:00 đến 11:3013:00 mang lại 16:00
Thứ 48:00 cho 11:3013:00 mang đến 16:00
Thứ 58:00 mang đến 11:3013:00 mang đến 16:00
Thứ 68:00 mang lại 11:3013:00 cho 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

PGD Vietcombank Lê Thị Riêng

Số năng lượng điện thoại: 028 3993 0578

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 cho 16:00. Lưu ý: sau mốc giờ trên ngân hàng ngoại thương không triển khai giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo: Lê Thị Đoan Trang

Trực thuộc: Vietcombank chi nhánh Hồ Chí Minh

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày trong tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 mang lại 11:3013:00 mang lại 16:00
Thứ 38:00 mang đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 48:00 mang lại 11:3013:00 mang đến 16:00
Thứ 58:00 đến 11:3013:00 mang đến 16:00
Thứ 68:00 mang đến 11:3013:00 mang lại 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa

Cụm từ tìm kiếm:

phòng giao dịch vietcombank quận 3chi nhánh vietcombank quận 3ngân hàng vietcombank quận 3địa chỉ vietcombank quận 3

Tra cứu chi nhánh ngân hàng Vietcombank tại đây.

Vietcombank Quận 1Vietcombank Quận 2Vietcombank Quận 3Vietcombank Quận 4
Vietcombank Quận 6Vietcombank Quận 7Vietcombank Quận 8Vietcombank Quận 9
Vietcombank Quận 11Vietcombank Quận 12Vietcombank Bình ThạnhVietcombank Phú Nhuận
Vietcombank Thủ ĐứcVietcombank Tân PhúVietcombank Củ ChiVietcombank Bình Chánh
Vietcombank Bình TânVietcombank công ty BèVietcombank Hóc MônVietcombank Tân Bình
Vietcombank Quận 5Vietcombank Quận 10Vietcombank đống Vấp

Trên đây là tổng hợp địa chỉ các chi nhánh Vietcombank Hồ Chí Minh tại Quận 3. Khách hàng có thể tra cứu địa chỉ ngân hàng Vietcombank gần nhất để tiện đến giao dịch trong giờ hành chính hoặc lựa chọn vào bảng dưới đây.

Ngoài ra và để được giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch vụ của ngân hàng Vietcombank bạn cũng có thể liên hệ theo những phương thức sau hoặc vướng lại bình luận dưới để được hỗ trợ nhé.

Tổng đài hỗ trợ: 1900545413 (24/7)

Trên trên đây là tổng hợp địa chỉ các chi nhánh Vietcombank Hồ Chí Minh tại Quận 3. Khách hàng có thể tra cứu địa chỉ ngân hàng Vietcombank gần nhất để tiện đến giao dịch vào giờ hành chính hoặc lựa chọn trong bảng dưới đây.

Dưới đây là toàn thể danh sách địa chỉ cửa hàng phòng giao dịch, số điện thoại, thời gian thao tác làm việc của ngân hàng TMCP nước ngoài thương vn Vietcombank (VCB) tại q3 (Hồ Chí Minh) vừa được update mới nhất, nếu bạn ở quận 3 đang có nhu cầu thực hiện các giao dịch tại ngân hàng Vietcombank như: mở thông tin tài khoản atm, gửi tiền, dìm tiền, rút tiền, gửi tiết kiệm, vay mượn vốn...thì rất có thể đến những chi nhánh, phòng giao dịch dưới đây để triển khai giao dịch nhé.
*

1.Chi nhánh, Phòng thanh toán Trần Quốc Toản​

Ngày trong tuần
Buổi sáng
Buổi chiều
Thứ hai8:00 mang lại 11:3013:00 cho 16:00
Thứ ba8:00 mang đến 11:3013:00 mang lại 16:00
Thứ tư8:00 mang đến 11:3013:00 mang lại 16:00
Thứ năm8:00 mang lại 11:3013:00 đến 16:00
Thứ sáu8:00 mang đến 11:3013:00 cho 16:00
Thứ bảyĐóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

2.Chi nhánh, Phòng giao dịch thanh toán Phạm Ngọc Thạch​

Ngày vào tuần
Buổi sáng
Buổi chiều
Thứ hai8:00 mang đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ ba8:00 mang lại 11:3013:00 mang đến 16:00
Thứ tư8:00 đến 11:3013:00 cho 16:00
Thứ năm8:00 mang đến 11:3013:00 cho 16:00
Thứ sáu8:00 mang lại 11:3013:00 cho 16:00
Thứ bảyĐóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

3.Chi nhánh, Phòng giao dịch Đô Thành​

Ngày vào tuần
Buổi sáng
Buổi chiều
Thứ hai8:00 cho 11:3013:00 đến 16:00
Thứ ba8:00 cho 11:3013:00 cho 16:00
Thứ tư8:00 mang đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ năm8:00 mang đến 11:3013:00 mang lại 16:00
Thứ sáu8:00 mang lại 11:3013:00 mang đến 16:00
Thứ bảyĐóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

4.Chi nhánh, Phòng giao dịch Hai Bà Trưng​

Ngày vào tuần
Buổi sáng
Buổi chiều
Thứ hai8:00 mang lại 11:3013:00 cho 16:00
Thứ ba8:00 mang đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ tư8:00 mang lại 11:3013:00 đến 16:00
Thứ năm8:00 đến 11:3013:00 mang lại 16:00
Thứ sáu8:00 cho 11:3013:00 cho 16:00
Thứ bảyĐóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

5.Chi nhánh, Trụ sở chi nhánh​

Ngày trong tuần
Buổi sáng
Buổi chiều
Thứ hai7:30 mang lại 11:3013:00 mang đến 16:30
Thứ ba7:30 đến 11:3013:00 cho 16:30
Thứ tư7:30 mang lại 11:3013:00 mang lại 16:30
Thứ năm7:30 cho 11:3013:00 mang đến 16:30
Thứ sáu7:30 cho 11:3013:00 cho 16:30
Thứ bảyĐóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

6.Chi nhánh, Phòng thanh toán Võ Văn Tần​

Ngày trong tuần
Buổi sáng
Buổi chiều
Thứ hai8:00 mang lại 11:3013:00 mang đến 16:00
Thứ ba8:00 cho 11:3013:00 mang đến 16:00
Thứ tư8:00 cho 11:3013:00 mang lại 16:00
Thứ năm8:00 mang lại 11:3013:00 mang đến 16:00
Thứ sáu8:00 cho 11:3013:00 mang lại 16:00
Thứ bảyĐóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

7.Chi nhánh, Phòng thanh toán giao dịch Tao Đàn​

Ngày vào tuần
Buổi sáng
Buổi chiều
Thứ hai8:00 mang lại 11:3013:00 đến 16:00
Thứ ba8:00 mang lại 11:3013:00 đến 16:00
Thứ tư8:00 mang lại 11:3013:00 đến 16:00
Thứ năm8:00 cho 11:3013:00 mang đến 16:00
Thứ sáu8:00 cho 11:3013:00 cho 16:00
Thứ bảyĐóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

8.Chi nhánh, Phòng giao dịch thanh toán Bến Thành​

Ngày vào tuần
Buổi sáng
Buổi chiều
Thứ hai8:00 mang đến 11:3013:00 cho 16:00
Thứ ba8:00 đến 11:3013:00 mang lại 16:00
Thứ tư8:00 mang đến 11:3013:00 mang lại 16:00
Thứ năm8:00 mang đến 11:3013:00 mang lại 16:00
Thứ sáu8:00 mang đến 11:3013:00 mang đến 16:00
Thứ bảyĐóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

9.Chi nhánh, Phòng giao dịch Quận 3​

Ngày vào tuần
Buổi sáng
Buổi chiều
Thứ hai8:00 mang đến 11:3013:00 mang đến 16:00
Thứ ba8:00 mang lại 11:3013:00 mang lại 16:00
Thứ tư8:00 đến 11:3013:00 mang đến 16:00
Thứ năm8:00 cho 11:3013:00 đến 16:00
Thứ sáu8:00 mang lại 11:3013:00 mang đến 16:00
Thứ bảyĐóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

10.Chi nhánh, Trụ sở chi nhánh​

Trương Anh TuấnBản đồ:
Ngày trong tuần
Buổi sáng
Buổi chiều
Thứ hai7:30 đến 11:3013:00 mang lại 16:30
Thứ ba7:30 cho 11:3013:00 cho 16:30
Thứ tư7:30 mang lại 11:3013:00 cho 16:30
Thứ năm7:30 cho 11:3013:00 mang lại 16:30
Thứ sáu7:30 mang đến 11:3013:00 đến 16:30
Thứ bảyĐóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

11.Chi nhánh, Phòng thanh toán Nam Kỳ Khởi Nghĩa​

Ngày trong tuần
Buổi sáng
Buổi chiều
Thứ hai8:00 mang lại 11:3013:00 mang lại 16:00
Thứ ba8:00 mang lại 11:3013:00 đến 16:00
Thứ tư8:00 mang lại 11:3013:00 mang đến 16:00
Thứ năm8:00 mang lại 11:3013:00 đến 16:00
Thứ sáu8:00 mang đến 11:3013:00 mang đến 16:00
Thứ bảyĐóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

Một số lưu ý khi đến ngân hàng Vietcombank:​

khi tới ngân hàng vcb nên nắm theo sách vở và giấy tờ tùy thân (CMND hoặc CCCD) để được nhân viên cấp dưới hỗ trợ.Sau thời gian làm việc ngân hàng VCB có thể phòng thanh toán giao dịch vẫn mở cửa nhưng không nhận giao dịch thanh toán nữa do vậy các bạn hãy đến trước thời hạn giao dịch sẽ ghi nghỉ ngơi phía trên.Tại bank Vietcombank thì nhân viên sẽ không thao tác làm việc cuối tuần bao hàm thứ 7, công ty nhật và những ngày nghỉ lễ, đầu năm nhất.Một số ít trường thích hợp có chi nhánh của ngân hàng Vietcombank sẽ có tác dụng thêm sáng lắp thêm 7. Các chi nhánh này nằm tại vị trí thành phố hà nội và TP hồ nước Chí Minh. Trường hợp khách hàng mong muốn có thể contact với hotline bên dưới để biết cầm thể địa chỉ cửa hàng các chi nhánh. Ngoài ra để được giải đáp những vấn đề tương quan đến dịch vụ của bank VCB bạn có thể liên hệ theo các phương thức sau hoặc giữ lại bình luận bên dưới diễn bầy baf.edu.vn nhé. Tổng đài hỗ trợ: 1900545413 (24/7) Chúc các bạn thành công!