“TIMMY hướng tới mục tiêu thiết kế một chương trình đào tạo và huấn luyện được thiêt kế dành riêng cho tất cả những người đi làm cho với hồ hết nội dung và kỹ năng sát với môi trường xung quanh công sở. Tiếp cận sự việc theo cách thức “Learning-By-Doing” để học viên rất có thể vận dụng vào công việc thực tế ngay sau từng buổi học.”

Đăng cam kết ngay

*

*

*

*

Bạn vẫn đang phân vân cách sử dụng, sự khác hoàn toàn giữa tính từ đuổi ING và ED, đây đã là câu trả lời chi tiết cho bạn.

Bạn đang xem: Cách dùng tính từ có đuôi ing và ed

1. Sự khác biệt của tính trường đoản cú V-ing cùng V-ed/V3


Có thể lưu giữ một giải pháp công thức là

Ving --> Tính từ đuôi -ING cần sử dụng để mô tả tính cách, tính chất, đặc điểm của người, sự vật, hiện tại tượng.

Vd: The class at TIMMY English is very interesting.Tính tự INTERESTING mô tả tính hóa học của lớp học tại TIMMY English.

Ved --> Tính trường đoản cú đuôi -ED dùng để diễn đạt cảm xúc, cảm giác của nhỏ người, con vật về một sự vật, hiện tượng, vấn đề nào đó.

Vd: I’m interested in the class at TIMMY EnglishTính tự INTERESTED miêu tả cảm nhận của học tập viên về lớp học tại TIMMY English.

Xem thêm: Cách Dùng Retinol Obagi Cho Người Mới Bắt Đầu & Kết Hợp Sâu Theo Bộ


Tính tự dạng V-ing thường được dùng khi danh từ mà nó té nghĩa thực hiện hoặc chịu đựng trách nhiệm về hành động. Động từ thường là nội rượu cồn từ (không gồm tân ngữ) với thời của hễ từ là thời tiếp diễn


– phía trong cấu trúc:

I find English interesting/ fascinating… (bản chất của English)


The crying baby woke Mr.Binion. (The baby was crying)The blooming flowers in the meadow created a rainbow of colors. (The flowers were blooming)The purring kitten snuggled close lớn the fireplace. (The kitten was purring)


Phân từ 2 (V-ed) được dùng làm tính từ khi danh từ nhưng nó vấp ngã nghĩa là đối tượng dìm sự tác động ảnh hưởng của hành động. Câu gồm tính từ sinh sống dạng P2 thường có xuất phát từ hồ hết câu bị động.


– Tính từ tận cùng bởi đuôi –ed cho bạn biết một fan nào kia cảm thấy ra làm sao về một chiếc gì đó

Ví dụ:Are you interested in buying a car?Did you meet anyone interesting at the party?

Everyone was surprised that he passed the examination.It was quite surprising that he passed the examination.


Ví dụ:The sorted mail was delivered lớn the offices before noon. (The mail had been sorted).Frozen food is often easier khổng lồ prepare than fresh food. (The food had been frozen)The imprisoned men were unhappy with their living conditions. (The men had been imprisoned)


2. Một trong những cặp tính từ tận cùng -ing cùng -ed:

alarming/alarmed: báo độngdepressing/depressed: suy sụp
aggravating/aggravated: tăng nặng thêmdisappointing/disappointed: thất vọng
amusing/amused: mê thích thúdiscouraging/discouraged: chán nản, thiếu tự tin
annoying/annoyed: tức giậndisgusting/disgusted: bất mãn
astonishing/astonished: kinh ngạcdisturbing/disturbed: lúng túng
astounding/astounded: ghê hoàngembarrassing/embarrassed: bối rối, ngượng ngùng
boring/bored: chánentertaining/entertained: tính giải trí
captivating/captivated: thu hútexciting/excited: hào hứng
challenging/challenged: test tháchexhausting/exhausted: cạn kiệt
charming/charmed: duyên dángfascinating/fascinated: quyến rũ
confusing/confused: bối rốifrightening/frightened: gớm đảm, xứng đáng sợ
convincing/convinced: chắn chắn chắnfrustrating/frustrated: bực bội
interesting/interested: thú vịoverwhelming/overwhelmed: choáng ngợp
pleasing/pleased: vui lòng, vừa lòngsatisfying/satisfied: hài lòng
surprising/surprised: ngạc nhiênterrifying/terrified: hại hãi, ghê sợ
thrilling/thrilled: hồi hộptiring/tired: mệt mỏi
touching/touched: cảm độngworried/worrying: đáng lo lắng

3. Bài bác tập áp dụng

Cho dạng đúng của từ vào ngoặc.

You should take a rest. You look really (tire) _______.She’s feeling (depress) _______, so I’m suggesting that she should go home, drink warm water, & go to lớn bed early with (relax) _______ music.Mary was (fascinating) _______ by Mandarin at the first time he learned languages. She decided to practise more & now she can speak it fluently.He looked very (confuse) _______ when we told him we had to lớn change the flight because of him.That film was so (depressed) _______! There was no happy ending for any of the characters.It’s so (frustrated) _______! No matter how much I concentrated on his speech I couldn’t understand what he meant.The journey was (bore) _______! Twenty hours by train made us (exhaust) _______.Don’t show my baby photos khổng lồ others, Mum! It’s so (embarrassing) _______!The little girl was (terrify) _______ when she saw dinosaur model in museum.She got really (annoy) _______ yesterday because someone threw rubbish in front of her house.

Đáp án

1. Tired2. Depressed/relaxing3. Fascinated4. Confused5. Depressing
6. Frustrating7. Boring/exhausted8. Embarrassing9. Terrified10. Annoyed