Bên cạnh âm nhạc, ca sĩ Phạm Khánh Hưng kinh doanh thiết bị phòng thu, sản phẩm lọc nước... để khiến mình mắc nhằm giảm bớt mua sắm. 

- các tháng nay, các vận động giải trí trên hải nước ngoài "đóng băng" vì dịch bệnh và bình an bất ổn. Cấp thiết đi hát, anh làm gì?

- Tôi làm cho nghề tay trái. Ở Mỹ, người nào cũng có một hoặc các nghề không giống nhau để nuôi sống phiên bản thân. Mặt này, ca sĩ quan yếu sống trường hợp chỉ mong chờ vào đi hát.

Bạn đang xem: Ca si pham khanh hưng


RKwg" alt="*">