*Fun fact: BNBG và Banobagi là 2 hãng khác nhau nhe. Mình đã viết 1 bài xích về 2 thương hiệu này, chúng ta đọc tại trên đây nhé: BNBG với BANOBAGI- sự thật về 2 loại mặt nạ khiến hoangmang


*