Diễn viên háo hức sự nghiệp tuy vậy lận đận tình duyên, chưa yêu ai sau mối tình "không môn đăng hộ đối"với Kim Jung Eun.

Bạn đang xem: Diễn viên lee seo jin


XTYk
C8w" alt="*">