Chuyến bay
Thông tin chuyến bay
Hướng dẫn thủ tục
Quy định về hành lý và sách vở tùy thân
Giải đáp thông tin
Nhà ga hành khách
Sơ trang bị nhà ga
Dịch vụ nhân thể ích
Dịch vụ quánh biệt
Dịch vụ Ăn uống và cài đặt sắm
Dịch vụ khác
Vận chuyển công cộng, địa điểm đỗ xe
Tin tức
Về bọn chúng tôi
Năng lực cảng hàng không
Dịch vụ dành cho hãng hàng không
Chất lượng dịch vụ
Chuyến đến
Chuyến đi 01 / Jul / 202302 / Jul / 202303 / Jul / 2023 CẢ NGÀY00:00 - 01:5902:00 - 03:5904:00 - 05:5906:00 - 07:5908:00 - 09:5910:00 - 11:5912:00 - 13:5914:00 - 15:5916:00 - 17:5918:00 - 19:5920:00 - 21:5922:00 - 23:59 TẤT CẢ NHÀ GATerminal 1Terminal 2
Kế hoạch/Dự loài kiến Từ hãng Chuyến bay Nhà ga tinh thần
00:00 / 23:35- CAM RANH VN7564 T1
00:05 / 23:46- NARITA NH8447 T2
00:10 / 01:11 HO chi MINH VN224 T1 Arrived
00:30 / 00:10 CAM RANH VN7558 T1 Arrived
00:30 / 00:38 HO đưa ra MINH QH256 T1 Arrived
00:35 / 00:31 DA NANG VN7186 T1 Arrived
00:45 / 01:36 HO chi MINH VJ166.

Bạn đang xem: Danh sách chuyến bay 0054

T1 Arrived
00:50 / 00:55 HO đưa ra MINH VN7218 T1 Arrived
00:55 / 00:38 HONG KONG
*
ET3729 T2 Arrived
00:55 / 01:11 DA NANG VJ526 T1 Arrived
00:55 / 02:02 HO chi MINH VJ164 T1 Arrived
01:00 / 00:58 SHENZHEN ZH9087 T2 Arrived
01:00 / 01:20 ANDERSON, GUAM
*
5Y9263 T2 Arrived
01:00 / 01:42 HO chi MINH VJ162 T1 Arrived
01:15 / 01:14 HO chi MINH VN270 T1 Arrived
01:15 / 02:00 HO chi MINH QH290 T1 Arrived
01:20 / 01:43 DA NANG VJ528 T1 Arrived
01:25 / 02:23 HO chi MINH BL6020. T1 Arrived
01:30 / 01:33 INCHEON KE9575 T2 Arrived
01:35 / 01:55 DA NANG VJ532 T1 Arrived
01:45 / 02:46 HO bỏ ra MINH VJ160 T1 Arrived
01:55 / 01:50 INCHEON KE361 T2 Arrived
01:55 / 01:52 CAM RANH VN7550 T1 Arrived
02:00 / 02:32 HO bỏ ra MINH QH288 T1 Arrived
02:10 / 02:23 KOLKATA, INDIA
*
6E1631 T2 Arrived
02:40 / 02:27 INCHEON OZ389 T2 Arrived
02:45 / 02:10 INCHEON 7C9205 T2 Arrived
04:10 / 04:10 INCHEON OZ953 T2
04:25 / 04:25 DELHI, INDIA VJ972 T2
05:25 / 05:25 AHMEDABAD, INDIA VJ1926 T2
05:30 / 05:30 MUMBAI, INDIA VN972 T2
06:20 / 06:20 FRANKFURT, GERMANY VN36 T2
06:25 / 06:25 PARIS VN18 T2
06:55 / 06:55 BANGKOK CHPRX816 T2
07:10 / 07:10 HO chi MINH BL6046 T1
07:15 / 07:15 HO bỏ ra MINH VN204 T1
07:35 / 07:35 HO đưa ra MINH VJ198 T1
07:55 / 07:55 CAN THO VJ460 T1
07:55 / 07:55 MANILA
*
5J744 T2
08:05 / 08:05 HO chi MINH QH202 T1
08:10 / 08:10 HO chi MINH VJ120 T1
08:15 / 08:15 HO chi MINH VN206 T1
08:25 / 08:25 KUALA LUMPUR AK516 T2
08:30 / 08:30 DON MUANG FD642 T2
08:30 / 08:30 DA NANG VN186 T1
08:40 / 08:40 HONG KONG
*
UO550 T2
08:45 / 08:45 BANGKOK
*
8K528 T2
08:45 / 08:45 SHENZHEN ZH8013 T2
08:50 / 08:50 HO đưa ra MINH BL6006 T1
08:55 / 08:55 INCHEON VJ963 T2
09:00 / 09:00 DA NANG VJ504 T1
09:05 / 09:05 HUE VJ564 T1
09:05 / 09:05 DA NANG QH102 T1
09:05 / 09:05 DA NANG VN7160 T1
09:10 / 09:10 HO chi MINH VJ122 T1
09:15 / 09:15 HO chi MINH VN240 T1
09:30 / 09:30 HO chi MINH QH204 T1
09:35 / 09:35 BANGKOK WE560 T2
09:35 / 09:35 TAIPEI VN579 T2
09:40 / 09:40 DA NANG VJ506 T1
09:45 / 09:45 HONG KONG CX741 T2
09:50 / 09:50 DA LAT VJ404 T1
09:50 / 09:50 DA NANG VN158 T1
09:55 / 09:55 DA LAT VJ402 T1
09:55 / 09:55 VINH VN1716 T1
10:00 / 10:00 PHU QUOC VJ450 T1
10:00 / 10:00 QUI NHON VJ430 T1
10:10 / 10:10 DA NANG BL6078 T1
10:10 / 10:10 CON DAO QH1038 T1
10:10 / 10:10 TAIPEI JX715 T2
10:20 / 10:20 B. MA THUOT VJ492 T1
10:25 / 10:25 PLEIKU VN1614 T1
10:25 / 10:25 KAOHSIUNG VN587 T2
10:30 / 10:30 DONG HOI BL6330 T1
10:30 / 10:30 BUSAN VJ981 T2
10:35 / 10:35 TAIPEI CI791 T2
10:45 / 10:45 GUANGZHOU CZ3049 T2
10:45 / 10:45 CAM RANH VN1550 T1
10:55 / 10:55 HO đưa ra MINH VJ126 T1
10:55 / 10:55 INCHEON KE441 T2
11:05 / 11:05 TUY HOA QH1262 T1
11:05 / 11:05 TAIPEI BR397 T2
11:10 / 11:10 DA LAT VU240 T1
11:10 / 11:10 QUI NHON VN1622 T1
11:15 / 11:15 DA NANG VU638 T1
11:20 / 11:20 CAM RANH QH1414 T1
11:20 / 11:20 HO đưa ra MINH VN244 T1
11:25 / 11:25 SINGAPORE SQ192 T2
11:30 / 11:30 HUE QH1204 T1
11:35 / 11:35 PHU QUOC VJ452 T1
11:35 / 11:35 DA NANG VN166 T1
11:40 / 11:40 PLEIKU VJ422 T1
11:45 / 11:45 DA NANG QH104 T1
11:45 / 11:45 CAM RANH VN1552 T1
11:55 / 11:55 HO chi MINH VJ128 T1
12:05 / 12:05 DA LAT QH1422 T1
12:10 / 12:10 KUALA LUMPUR
*
MH752 T2
12:15 / 12:15 DA NANG VJ508 T1
12:15 / 12:15 RACH GIA QH1672 T1
12:15 / 12:15 HO bỏ ra MINH VN210 T1
12:20 / 12:20 OSAKA VJ939 T2
12:20 / 12:20 HO đưa ra MINH VJ130 T1
12:20 / 12:20 DA NANG VN162 T1
12:25 / 12:25 CAN THO VN1200 T1
12:30 / 12:30 INCHEON VN417 T2
12:35 / 12:35 PHU QUOC VN1234 T1
12:40 / 12:40 CON DAO QH1036 T1
12:45 / 12:45 HO bỏ ra MINH VN208 T1
12:45 / 12:45 DA LAT VN1572 T1
12:50 / 12:50 HO chi MINH BL6010 T1
12:50 / 12:50 NAGOYA VJ921 T2
12:55 / 12:55 PHU QUOC VJ454 T1
12:55 / 12:55 PHU QUOC QH1622 T1
13:00 / 13:00 QUI NHON QH1212 T1
13:05 / 13:05 NARITA VJ933 T2
13:05 / 13:05 HO đưa ra MINH QH224 T1
13:10 / 13:10 HO đưa ra MINH VJ132 T1
13:10 / 13:10 BUSAN VN427 T2
13:10 / 13:10 INCHEON OZ729 T2
13:15 / 13:15 INCHEON QH451 T2
13:15 / 13:15 DUBAI, U. A. EMIRATES
*
EK394 T2
13:15 / 13:15 HO bỏ ra MINH VN246 T1
13:30 / 13:30 NAGOYA VN347 T2
13:35 / 13:35 INCHEON VJ961 T2
13:40 / 13:40 NARITA QH413 T2
13:40 / 13:40 OSAKA VN331 T2
13:45 / 13:45 DA NANG QH114 T1
13:45 / 13:45 DOHA, QATAR QR976 T2
13:45 / 13:45 XIAMEN, phường R. CHINA
*
MF869 T2
13:55 / 13:55 DA NANG VJ512 T1
14:00 / 14:00 NARITA VN311 T2
14:00 / 14:00 BANGKOK VN610 T2
14:00 / 14:00 HUE VN1542 T1
14:10 / 14:10 TAIPEI VJ941 T2
14:10 / 14:10 HO chi MINH
*
TH9314 T1
14:15 / 14:15 CON DAO QH1034 T1
14:15 / 14:15 KUALA LUMPUR
*
OD571 T2
14:15 / 14:15 HO đưa ra MINH VN212 T1
14:35 / 14:35 CAM RANH QH1418 T1
14:35 / 14:35 DA NANG VN184 T1
14:40 / 14:40 MELBOURNE QR8985 T2
14:40 / 14:40 HO bỏ ra MINH VJ134 T1
14:40 / 14:40 CAM RANH VN1556 T1
14:45 / 14:45 PHU QUOC VN1232 T1
14:45 / 14:45 GUANGZHOU CZ8315 T2
14:50 / 14:50 CAM RANH VJ774 T1
14:50 / 14:50 CHIANG MAI, THAILAND FD870 T2
14:55 / 14:55 QUI NHON BL6300 T1
14:55 / 14:55 DA NANG VJ516 T1
14:55 / 14:55 CAM RANH QH1454 T1
14:55 / 14:55 DA NANG VN174 T1
15:00 / 15:00 HO đưa ra MINH QH242 T1
15:00 / 15:00 KUALA LUMPUR AK512 T2
15:05 / 15:05 DA NANG VN164 T1
15:15 / 15:15 HO chi MINH VN248 T1
15:20 / 15:20 CAN THO VJ464 T1
15:20 / 15:20 ISTANBUL TK164 T2
15:25 / 15:25 DA LAT VJ406 T1
15:30 / 15:30 HO bỏ ra MINH VJ136 T1
15:30 / 15:30 VIENTIANE QV311 T2
15:40 / 15:40 SINGAPORE VN660 T2
15:45 / 15:45 SHENZHEN CZ8469 T2
15:50 / 15:50 BANGKOK VJ902 T2
15:50 / 15:50 DA LAT VN1574 T1
15:55 / 15:55 HUE VJ566 T1
16:00 / 16:00 TAIPEI CI6885 T2
16:05 / 16:05 CAN THO VN1202 T1
16:15 / 16:15 HO đưa ra MINH VN214 T1
16:20 / 16:20 DA NANG VJ520 T1
16:25 / 16:25 BANGKOK BL6822 T2
16:25 / 16:25 CAM RANH VJ772 T1
16:25 / 16:25 TAIPEI JX717 T2
16:30 / 16:30 HO chi MINH QH254 T1
16:35 / 16:35 DA NANG QH118 T1
16:40 / 16:40 QUI NHON VJ434 T1
16:45 / 16:45 TUAN CHAU HALONG
*
HAI602 T1
16:45 / 16:45 DA NANG VN168 T1
16:45 / 16:45 DA NANG VN188 T1
16:50 / 16:50 TAIPEI CI793 T2
16:50 / 16:50 TAIPEI BR385 T2
16:55 / 16:55 HO đưa ra MINH VJ138 T1
16:55 / 16:55 BANGKOK VU136 T2
17:00 / 17:00 PHU QUOC CHVNA579 T1
17:00 / 17:00 CHU LAI VN1640 T1
17:10 / 17:10 QUI NHON QH1214 T1
17:10 / 17:10 SIEM REAP K6852 T2
17:15 / 17:15 HO chi MINH VN250 T1
17:15 / 17:15 QUI NHON VN1624 T1
17:25 / 17:25 SINGAPORE VJ916 T2
17:30 / 17:30 PHU QUOC QH1624 T1
17:30 / 17:30 DA NANG VN7096 T1
17:35 / 17:35 CAM RANH QH1416 T1
17:35 / 17:35 SINGAPORE SQ194 T2
17:40 / 17:40 HO chi MINH VJ140 T1
17:45 / 17:45 TUY HOA VN1650 T1
17:45 / 17:45 HO đưa ra MINH VN252 T1
17:50 / 17:50 TAIPEI QH511 T2
17:50 / 17:50 CAM RANH VN1562 T1
17:55 / 17:55 DOHA, QATAR QR8952 T2
17:55 / 17:55 BANGKOK VN614 T2
18:00 / 18:00 HONG KONG CX743 T2
18:05 / 18:05 HONG KONG VN593 T2
18:05 / 18:05 PHU QUOC VN1238 T1
18:05 / 18:05 DA NANG VN7198 T1
18:10 / 18:10 CAM RANH BL6324 T1
18:15 / 18:15 HO bỏ ra MINH VN216 T1
18:20 / 18:20 BANGKOK QH324 T2
18:20 / 18:20 RIYADH, SAUDI ARABIA
*
CV7956 T2
18:25 / 18:25 CAM RANH VJ780 T1
18:25 / 18:25 CAM RANH VJ778 T1
18:25 / 18:25 PHUKET, THAILAND VJ924 T2
18:30 / 18:30 OSAKA VJ931 T2
18:30 / 18:30 LUANG PRABANG QV313 T2
18:30 / 18:30 SHANGHAI VN531 T2
18:35 / 18:35 PLEIKU QH1602 T1
18:35 / 18:35 SINGAPORE VN662 T2
18:35 / 18:35 PHNOM PENH K6850 T2
18:40 / 18:40 HO chi MINH VJ144 T1
18:40 / 18:40 BEIJING VN513 T2
18:50 / 18:50 DA NANG BL6090 T1
18:50 / 18:50 CAN THO VJ468 T1
18:50 / 18:50 CON DAO QH1032 T1
18:55 / 18:55 HO chi MINH VJ148 T1
19:00 / 19:00 DA LAT QH1424 T1
19:10 / 19:10 DA NANG QH144 T1
19:15 / 19:15 HO chi MINH VN254 T1
19:20 / 19:20 HO đưa ra MINH QH240 T1
19:20 / 19:20 DA NANG VN172 T1
19:30 / 19:30 SOEKARNO-JAKARTA, INDONESIA CX3248 T2
19:30 / 19:30 VINH VN1718 T1
19:40 / 19:40 BANGKOK WE564 T2
19:45 / 19:45 PLEIKU VJ426 T1
19:45 / 19:45 QUI NHON QH1216 T1
19:45 / 19:45 HO đưa ra MINH VN264 T1
19:50 / 19:50 SIEM REAP VN836 T2
19:55 / 19:55 HO đưa ra MINH VU780 T1
19:55 / 19:55 HANEDA/TOKYO VN385 T2
20:05 / 20:05 NARITA VJ935 T2
20:05 / 20:05 DONG HOI QH1242 T1
20:05 / 20:05 HUE VN1544 T1
20:10 / 20:10 HO bỏ ra MINH VJ150 T1
20:15 / 20:15 HO bỏ ra MINH VN218 T1
20:20 / 20:20 DON MUANG FD644 T2
20:25 / 20:25 HO đưa ra MINH BL6018 T1
20:25 / 20:25 QUI NHON VJ436 T1
20:25 / 20:25 BANGKOK VJ904 T2
20:25 / 20:25 PHU QUOC VJ498 T1
20:25 / 20:25 PHU QUOC QH1626 T1
20:35 / 20:35 DA NANG BL6094 T1
20:35 / 20:35 CAM RANH QH7414 T1
20:35 / 20:35 DA LAT VN1576 T1
20:40 / 20:40 B. MA THUOT VJ494 T1
20:40 / 20:40 HO chi MINH VJ152 T1
20:45 / 20:45 HO chi MINH QH244 T1
20:45 / 20:45 DA NANG VN170 T1
20:50 / 20:50 CAM RANH VJ782 T1
20:55 / 20:55 TAIPEI VJ943 T2
20:55 / 20:55 HO chi MINH VJ154 T1
20:55 / 20:55 BANGKOK VN618 T2
21:00 / 21:00 HONG KONG
*
RH317 T2
21:00 / 21:00 CAM RANH VU224 T1
21:00 / 21:00 DA NANG QH126 T1
21:15 / 21:15 HO chi MINH VN258 T1
21:25 / 21:25 KAOHSIUNG VJ947 T2
21:25 / 21:25 B. MA THUOT QH1404 T1
21:30 / 21:30 VIENTIANE VN920 T2
21:35 / 21:35 DA LAT VJ408 T1
21:35 / 21:35 CAM RANH VN1564 T1
21:45 / 21:45 DENPASAR BALI, INDONESIA VJ998 T2
21:45 / 21:45 MELBOURNE VN778 T2
21:45 / 21:45 MACAU
*
NX982 T2
21:50 / 21:50 HO chi MINH VJ156 T1
21:50 / 21:50 HUE QH1202 T1
21:50 / 21:50 DONG HOI VN1590 T1
21:50 / 21:50 INCHEON KE455 T2
21:50 / 21:50 NARITA
*
JL751 T2
21:55 / 21:55 KUWAIT, KUWAIT TK6564 T2
22:00 / 22:00 CHING CHUANKANG VJ949 T2
22:00 / 22:00 INCHEON OZ733 T2
22:05 / 22:05 CAN THO VN1206 T1
22:05 / 22:05 KUALA LUMPUR VN680 T2
22:10 / 22:10 DA NANG VJ524 T1
22:10 / 22:10 INCHEON VN415 T2
22:10 / 22:10 ABU DHABI, U. A. EMIRATES
*
EY971 T2
22:10 / 22:10 HO chi MINH VN262 T1
22:15 / 22:15 HO bỏ ra MINH VN220 T1
22:15 / 22:15 NARITA NH897 T2
22:20 / 22:20 HO bỏ ra MINH VJ158 T1
22:20 / 22:20 HUE VJ568 T1
22:40 / 22:40 PHU QUOC QH1628 T1
22:40 / 22:40 DA NANG VN7184 T1
22:50 / 22:50 HO chi MINH QH278 T1
22:50 / 22:50 DA NANG VN178 T1
22:55 / 22:55 HO bỏ ra MINH BL6020 T1
23:00 / 23:00 CAN THO QH1432 T1
23:00 / 23:00 Irkutsk,Irkutsk
OBLAST, RUSSIA
*
IO894 T2
23:05 / 23:05 DA NANG BL6096 T1
23:05 / 23:05 HO bỏ ra MINH VN256 T1
23:10 / 23:10 HO đưa ra MINH VJ166 T1
23:15 / 23:15 GUANGZHOU CZ371 T2
23:15 / 23:15 HO chi MINH VN260 T1
23:20 / 23:20 DA LAT VJ410 T1
23:20 / 23:20 HO đưa ra MINH VJ168 T1
23:20 / 23:20 QUI NHON QH1218 T1
23:20 / 23:20 PHU QUOC QH1630 T1
23:25 / 23:25 HO bỏ ra MINH QH284 T1
23:30 / 23:30 DA NANG VN156 T1
23:35 / 23:35 DA NANG VJ530 T1
23:45 / 23:45 DA NANG QH148 T1
23:45 / 23:45 INCHEON 7C2803 T2
23:50 / 23:50 DA NANG VN7190 T1
23:55 / 23:55 CAM RANH QH1452 T1

NDO - Viện Kiểm ngay cạnh nhân dân buổi tối cao vừa ra cáo trạng truy hỏi tố 54 bị can vào vụ án "Đưa ăn năn lộ, môi giới ăn năn lộ, nhận ân hận lộ, tận dụng chức vụ quyền hạn trong những lúc thi hành công vụ, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại cỗ Ngoại giao, thành phố hà nội và những tỉnh, thành phố.
*
Bị can sơn Anh Dũng, nguyên lắp thêm trưởng ngoại giao (bên trái) cùng bị can Nguyễn quang đãng Linh, nguyên Trợ lý Phó Thủ tướng sở tại Chính phủ. (Ảnh: TTXVN)

Theo đó, 21 bị can bị truy tìm tố cùng về tội “Nhận hối lộ” hiện tượng tại Điều 354 Bộ lý lẽ Hình sự, gồm: Nguyễn quang đãng Linh, nguyên Trợ lý Phó Thủ tướng sở tại Chính phủ; Nguyễn Thanh Hải, Vụ trưởng; Nguyễn Tiến Thân, siêng viên; Nguyễn Mai Anh, nhân viên Vụ quan hệ nước ngoài (cùng nằm trong Văn phòng bao gồm phủ).

Các bị can tại bộ Ngoại giao bị tầm nã tố gồm: tô Anh Dũng, máy trưởng; Nguyễn Thị hương Lan, cục trưởng; Đỗ Hoàng Tùng, Phó cục trưởng; Lê Tuấn Anh, Chánh Văn phòng; lưu giữ Tuấn Dũng, Phó phòng bảo hộ công dân viên Lãnh sự, cỗ Ngoại giao; Vũ Hồng Nam, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền vn tại Nhật Bản; Nguyễn Hồng Hà, nguyên Tổng Lãnh sự việt nam tại Osaka, Nhật Bản; Lý Tiến Hùng, nguyên cán cỗ Đại sứ quán việt nam tại Nga; Vũ Ngọc Minh, nguyên Đại sứ sệt mệnh toàn quyền việt nam tại Angola.

Các bị can cùng bị tầm nã tố về tội "Nhận hối lộ" gồm: Phạm Trung Kiên, chuyên viên Vụ Trang thiết bị và dự án công trình y tế bộ Y tế; Ngô quang đãng Tuấn, chuyên viên Vụ phù hợp tác thế giới Bộ giao thông vận tải vận tải; Vũ Hồng Quang, Phó phòng vận tải hàng không, viên Hàng không Việt Nam; trằn Văn Dự, Vũ Anh Tuấn, Vũ Sỹ Cường (là 3 nguyên cán bộ Cục quản lý xuất nhập cảnh, bộ Công an); è cổ Văn Tân, nguyên Phó quản trị Ủy ban quần chúng. # tỉnh Quảng Nam; Chử Xuân Dũng, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tp Hà Nội.

4 bị can bị truy hỏi tố về tội “Lợi dụng dùng cho quyền hạn trong những lúc thi hành công vụ” giải pháp tại Điều 356 Bộ công cụ Hình sự, gồm: trần Việt Thái, nguyên Đại sứ sệt mệnh toàn quyền vn tại Malaysia; Nguyễn Lê Ngọc Anh, Nguyễn Hoàng Linh, Đặng Minh Phương, nguyên cán bộ Đại sứ quán việt nam tại Malaysia.

Bên cạnh đó, cơ quan tác dụng truy tố 23 bị can về tội “Đưa hối lộ”; tróc nã tố tứ bị can về tội “Môi giới hối hận lộ”; tầm nã tố 1 bị can về tội “Lừa hòn đảo chiếm đoạt tài sản” với tội “Đưa hối hận lộ”; tróc nã tố 1 bị can về tội “Lừa hòn đảo chiếm giành tài sản.”

Theo cáo trạng, từ tháng 4/2020, bao gồm phủ cho phép thực hiện chuyến bay giải cứu đưa công dân hồi hương, tín đồ dân chỉ bắt buộc trả chi phí vé thứ bay, không mất ngân sách chi tiêu cách ly. Kế tiếp là các chuyến bay combo, bạn dân tự nguyện trả giá tiền toàn bộ.

Xem thêm: Son dưỡng có chì không chì tốt nhất tín đồ làm đẹp không nên bỏ qua

Doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức chuyến bay full bộ phải xin chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh, thành phố - nơi thực hiện cách ly công dân về nước. Hồ nước sơ kế tiếp được giữ hộ về viên Lãnh sự, bộ Ngoại giao để đơn vị này tổng hợp, lấy chủ kiến tổ công tác 5 bộ (Ngoại giao, Công an, Y tế, giao thông vận tải, Quốc phòng).


Từ đầu năm mới 2020 đến khoảng tầm giữa năm 2021, nhà chức vụ đã cấp phép và tổ chức hơn 1.000 chuyến bay, gửi hơn 200 nghìn công dân từ 62 quốc gia, vùng phạm vi hoạt động về nước. Riêng bộ Ngoại giao đề xuất Chính bao phủ phê chú ý 772 chuyến bay đưa công dân về nước, trong các số ấy có 400 chuyến cất cánh giải cứu, 372 chuyến cất cánh combo.

Quá trình điều tra, Cơ quan khảo sát phát hiện nhằm có ngân sách chi tiêu "bôi trơn", nhóm đôi mươi doanh nghiệp với trên 100 pháp nhân nên nâng giá chỉ vé sản phẩm bay, "vẽ" thêm nhiều chi phí phát sinh với khách hàng hàng mong muốn về nước thân đại dịch. Team bị can là công an trên Cục quản lý xuất nhập cư (Bộ Công an) và 1 thư ký kết của thiết bị trưởng Y tế đã yêu mong doanh nghiệp bỏ ra 50-230 triệu đ cho phần giấy tờ thủ tục "qua tay" họ cho mỗi chuyến.

Cáo trạng xác định, 21 người của 4 bộ (Ngoại giao, Công an, Y tế, giao thông vận tải vận tải) và 2 cựu Phó quản trị Ủy ban dân chúng Hà Nội, Ủy ban quần chúng. # tỉnh Quảng Nam đã nhận hối lộ tổng số hơn 170 tỷ đồng.

Ngoài hành động đưa, nhận ăn năn lộ triển khai chuyến bay giải cứu, Viện Kiểm gần kề nhân dân tối cao xác định còn tồn tại nhóm bị can sẽ móc ngoặc để chạy án đến doanh nghiệp.

Trong đó, nguyên phó tổng giám đốc Công an Hà Nội, thiếu thốn tướng Nguyễn Anh Tuấn dìm 2,65 triệu USD (khoảng 61,6 tỷ đồng) để chạy án cho tổng giám đốc Công ty Bluesky Lê Hồng Sơn, và Phó tổng giám đốc Công ty Bluesky Nguyễn Thị Thanh Hằng.

Theo lời khai của ông Tuấn, ko kể số chi phí 400 nghìn USD giữ lại, đã chuyển 2,25 triệu USD đến bị can Hoàng Văn Hưng, nguyên Trưởng phòng Điều tra Cục an toàn điều tra, bộ Công an) theo từng lần Hằng chuyển tiền đến.