Kh&#x

Bạn đang xem: Công chúa gặp sai người

F4;ng được sủng &#x
E1;i l&#x
E3;nh cung c&#x
F4;ng ch&#x
FA;a gặp được b&#x
E1; đạo t&#x
E0; mị Ph&#x
F2; m&#x
E3;, bắt đầu rồi h&#x
F4;n sau t&#x
ED;nh ph&#x
FA;c sinh hoạt

01 c&#x
F4;ng ch&#x
FA;a h&#x
F4;n trước thất trinh H

Đại hạ triều ho&#x
E0;ng đế gần nhất thực bực bội, bởi v&#x
EC; bố ng&#x
E0;y trước ở v&#x
E0;o phương bắc địch quốc thượng thư thỉnh cầu đem đại hạ triều c&#x
F4;ng ch&#x
FA;a gả mang lại hắn nh&#x
F3;m Đại ho&#x
E0;ng tử v&#x
EC; phi. Ho&#x
E0;ng đế nghĩ thầm bất qu&#x
E1; l&#x
E0; c&#x
E1;i d&#x
E3; man tiểu quốc, d&#x
E1;m vọng tưởng cưới t&#x
F4;n qu&#x
FD; c&#x
F4;ng ch&#x
FA;a. Nhưng l&#x
E0; đại hạ triều mặc dù rằng l&#x
E3;nh thổ diện t&#x
ED;ch lớn hơn một ch&#x
FA;t, quốc lực cũng đ&#x
E3; tới rồi mạt đại suy tàn thời điểm, đối phương binh h&#x
F9;ng tướng mạnh, ch&#x
ED;nh m&#x
EC;nh n&#x
E0;y một phương c&#x
F2;n lại l&#x
E0; quan tiền vi&#x
EA;n yêu thích hưởng thụ, binh l&#x
ED;nh biếng nh&#x
E1;c. Đến nỗi đại hạ triều ch&#x
FA;t c&#x
E1;c c&#x
F4;ng ch&#x
FA;a, ng&#x
E0;y thường một ngụm một c&#x
E1;i phụ ho&#x
E0;ng kh&#x
F4;ng ngừng m&#x
E0; n&#x
F3;i lời ngon tiếng ngọt, tới rồi thời khắc mấu chốt đều kh&#x
F3;c sướt mướt m&#x
E0; muốn chết muốn sống, nh&#x
E1;o đến hắn c&#x
E0;ng th&#x
EA;m phiền l&#x
F2;ng. Thẳng đến mới vừa rồi ho&#x
E0;ng đế sủng &#x
E1;i nhất tam c&#x
F4;ng ch&#x
FA;a V&#x
E2;n Duyệt, cũng l&#x
E0; đại hạ triều đệ nhất mỹ nh&#x
E2;n, b&#x
E1;m v&#x
E0;o phụ th&#x
E2;n b&#x
EA;n tai n&#x
F3;i: "Phụ ho&#x
E0;ng kỳ thật kh&#x
F4;ng cần phiền n&#x
E3;o, tê mọi rợ lại chưa n&#x
F3;i muốn cưới vị n&#x
E0;o c&#x
F4;ng ch&#x
FA;a, thi&#x
EA;n điện kh&#x
F4;ng phải c&#x
F2;n c&#x
F3; c&#x
E1;i tiểu lục sao?"

Ho&#x
E0;ng đế bừng tỉnh đại ngộ tức khắc chuyển ưu v&#x
EC; hỉ. Nếu kh&#x
F4;ng phải l&#x
E3;o tam nhắc nhở, hắn đều đ&#x
E3; qu&#x
EA;n đại hạ triều c&#x
F2;n c&#x
F3; c&#x
E1;i lục c&#x
F4;ng ch&#x
FA;a. Lục c&#x
F4;ng ch&#x
FA;a mẫu th&#x
E2;n nguy&#x
EA;n bản l&#x
E0; c&#x
E1;i cung nữ, ho&#x
E0;ng đế tuổi trẻ khi nh&#x
E2;n say rượu c&#x
F9;ng tê cung nữ ph&#x
E1;t sinh quan hệ, sau lại phong c&#x
E1;i nho nhỏ t&#x
E0;i tử. Kia cung nữ nguy&#x
EA;n bản cũng l&#x
E0; c&#x
E1;i kh&#x
F4;ng c&#x
F3; g&#x
EC; t&#x
E2;m cơ, hơn nữa sau lại lại sinh c&#x
E1;i c&#x
F4;ng ch&#x
FA;a, Ho&#x
E0;ng Thượng đối n&#x
E0;ng liền c&#x
E0;ng th&#x
EA;m kh&#x
F4;ng th&#x
E8;m để &#x
FD;, t&#x
F9;y tiện t&#x
EC;m chỗ hẻo l&#x
E1;nh cung điện đem nhị mẹ con liền đuổi rồi. Kia t&#x
E0;i tử cũng l&#x
E0; bạc mệnh, ở tiểu c&#x
F4;ng ch&#x
FA;a mới bảy tuổi lúc liền qua đời, ho&#x
E0;ng đế lại t&#x
F9;y tiện ph&#x

Xem thêm: Báo Giá Nhà Kính Trồng Rau, Báo Giá Thi Công Nhà Lưới Nông Nghiệp Năm 2023

E1;i mấy c&#x
E1;i cung nữ th&#x
E1;i gi&#x
E1;m đến thi&#x
EA;n điện chiếu cố tê tiểu c&#x
F4;ng ch&#x
FA;a, ch&#x
ED;nh m&#x
EC;nh liền kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n c&#x
F3; ở tr&#x
EA;n người n&#x
E0;ng lưu t&#x
E2;m.

"Người tới, tuy&#x
EA;n th&#x
E1;nh chỉ đến trăng lạnh hi&#x
EA;n, mệnh lục c&#x
F4;ng ch&#x
FA;a V&#x
E2;n Ly một th&#x
E1;ng sau gả cho địch quốc Đại ho&#x
E0;ng tử v&#x
EC; phi." Giải quyết bối rối mấy ng&#x
E0;y phiền n&#x
E3;o, ho&#x
E0;ng đế mặt rồng đại duyệt, đối tam c&#x
F4;ng ch&#x
FA;a n&#x
F3;i giỡn n&#x
F3;i: "Vẫn l&#x
E0; trẫm Duy&#x
EA;n Nhi th&#x
F4;ng minh a." Tam c&#x
F4;ng ch&#x
FA;a cười duy&#x
EA;n n&#x
F3;i: "Vi phụ ho&#x
E0;ng ph&#x
E2;n ưu l&#x
E0; Duy&#x
EA;n Nhi n&#x
EA;n l&#x
E0;m."

——————————————————————————————————————

Trăng lạnh hi&#x
EA;n nội, c&#x
F4;ng c&#x
F4;ng v&#x
EA;nh v&#x
E1;o tự đắc m&#x
E0; tuy&#x
EA;n bố chấm dứt ho&#x
E0;ng đế &#x
FD; chỉ, quỳ tr&#x
EA;n mặt đất tố y nữ tử mày mắt bu&#x
F4;ng xuống, d&#x
F9;ng nghe kh&#x
F4;ng ra cảm t&#x
EC;nh ngữ kh&#x
ED; n&#x
F3;i: "V&#x
E2;n Ly tạ phụ ho&#x
E0;ng long &#x
E2;n." tê c&#x
F4;ng c&#x
F4;ng lại ngo&#x
E0;i cười nhưng trong kh&#x
F4;ng cười m&#x
E0; n&#x
F3;i: "Ch&#x
FA;c mừng lục c&#x
F4;ng ch&#x
FA;a." Liền luân chuyển người như cũ l&#x
E0; v&#x
EA;nh v&#x
E1;o tự đắc m&#x
E0; đi rồi.

Tr&#x
EA;n mặt đất nữ tử l&#x
FA;c n&#x
E0;y mới ngẩng đầu, lộ ra một trương trắng n&#x
F5;n t&#x
FA; mĩ khu&#x
F4;n mặt nhỏ. Một đ&#x
F4;i hạnh nh&#x
E2;n mắt đen nh&#x
E1;nh trơn b&#x
F3;ng, m&#x
F4;i kh&#x
F4;ng điểm m&#x
E0; chu, mày v&#x
F4; đại m&#x
E0; th&#x
FA;y. Mặc dù rằng kh&#x
F4;ng t&#x
ED;nh l&#x
E0; khuynh quốc khuynh th&#x
E0;nh lại cũng l&#x
E0; cực mạo mĩ. N&#x
E0;ng đứng l&#x
EA;n nh&#x
EC;n đỉnh đầu một phương kh&#x
F4;ng trung, lộ ra một c&#x
E1;i thảm đạm cười lạnh. Rơi xuống n&#x
E0;ng tr&#x
EA;n đầu, như thế n&#x
E0;o c&#x
F3; thể l&#x
E0; chuyện tốt? Ch&#x
ED;nh l&#x
E0; n&#x
E0;ng lại c&#x
F3; c&#x
E1;i g&#x
EC; biện ph&#x
E1;p? Một người tại đ&#x
E2;y vào th&#x
E2;m cung bơ vơ kh&#x
F4;ng nơi nương tựa lớn l&#x
EA;n, lần chịu vắng vẻ khi dễ, giống nhau nữ tử đ&#x
E3; sớm sống kh&#x
F4;ng nổi nữa đi. N&#x
E0;ng chỉ l&#x
E0; nhớ r&#x
F5; mẫu th&#x
E2;n n&#x
F3;i, muốn sống s&#x
F3;t, sống s&#x
F3;t mới c&#x
F3; hy vọng.

Không được sủng ái lãnh cung công chúa gặp gỡ được bá đạo tà mị Phò mã, bước đầu rồi hôn sau tính phúc sinh hoạt

Công chúa chạm chán sai bạn P1

Công chúa gặp mặt sai bạn P2

Công chúa gặp mặt sai bạn P3 Hoàn


*

*

*

*

*

Đêm đó ở quán bar tương ngộ người vợ nhân
Quán bar lão bản nương dục hỏa
Quán bar thời gian
Ta ái bại lộ bạn gái quán bar mê tình
Siêu dâm đãng tao phụ – tiệm bar thiên
BOSS: LIBRA KOREA