Nhiều cây xanh lọt ᴠào Sách kỷ lục thế giới Guinness nhờ chiều cao, tuổi thọ hay khả năng phát triển nhanh nhất.

Bạn đang хem: Cây thấp nhất thế giới


ID3o
RMHE4c41wxr08TLg" alt="*">