Nhiều hoa cỏ lọt vào Sách kỷ lục nhân loại Guinness nhờ chiều cao, tuổi thọ hay khả năng phát triển nhanh nhất.

Bạn đang xem: Cây thấp nhất thế giới


ID3o
RMHE4c41wxr08TLg" alt="*">