Cần câu tay Viêm Mễ carbon 28 uy tín GW chủ yếu hãng, kích cỡ 4m5, 5m4, 6m3, 7m2 phân phối chủ yếu hãng trên Vua Đồ Câu. 

Thương hiệu: GW

Tên: Viêm Mễ

Điếu tính: 2:8

Phân khúc: Cao Cấp

Địa hình: những địa hình

– 4,5m – 5 khúc – dài 110cm – nặng nề 114g – Nhấc tĩnh 2200g – giá chỉ bán: 1.300.000

– 4,8m – 5 khúc – lâu năm 110cm – nặng nề 125g – Nhấc tĩnh 2200g – giá bán bán: 1.380.000

– 5,4m – 6 khúc – dài 110cm – nặng trĩu 154g – Nhấc tĩnh 2500g – giá chỉ bán: 1.480.000

– 6,3m – 7 khúc – nhiều năm 110cm – nặng nề 197g – Nhấc tĩnh 2500g – giá chỉ bán: 1.580.000

– 7m2 – 8 khúc – nhiều năm 110cm – nặng nề 244g – Nhấc tĩnh 2500g – giá chỉ bán: 1.680.000


Bạn đang xem: Cần tay gw chính hãng

","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1300000,"display_regular_price":1300000,"image":"title":"22","caption":"","url":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22.jpg","alt":"22","src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22-600x600.jpg","srcset":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22-600x600.jpg 600w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22-150x150.jpg 150w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22-300x300.jpg 300w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22-768x768.jpg 768w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22-100x100.jpg 100w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":12747,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,300,000VNu0110","sku":"Yanwenlong45","variation_description":"","variation_id":12752,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","custom_field_data_end":"
Custom Field gtin: "},"attributes":"attribute_pa_dai":"4m8","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1380000,"display_regular_price":1380000,"image":"title":"22","caption":"","url":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22.jpg","alt":"22","src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22-600x600.jpg","srcset":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22-600x600.jpg 600w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22-150x150.jpg 150w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22-300x300.jpg 300w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22-768x768.jpg 768w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22-100x100.jpg 100w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":12747,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,380,000VNu0110","sku":"Yanwenlong48","variation_description":"","variation_id":12754,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","custom_field_data_end":"
Custom Field gtin: ","attributes":"attribute_pa_dai":"5m4","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1480000,"display_regular_price":1480000,"image":"title":"22","caption":"","url":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22.jpg","alt":"22","src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22-600x600.jpg","srcset":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22-600x600.jpg 600w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22-150x150.jpg 150w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22-300x300.jpg 300w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22-768x768.jpg 768w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22-100x100.jpg 100w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":12747,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,480,000VNu0110","sku":"Yanwenlong54","variation_description":"","variation_id":12756,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","custom_field_data_end":"
Custom Field gtin: ","attributes":"attribute_pa_dai":"6m3","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1580000,"display_regular_price":1580000,"image":"title":"22","caption":"","url":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22.jpg","alt":"22","src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22-600x600.jpg","srcset":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22-600x600.jpg 600w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22-150x150.jpg 150w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22-300x300.jpg 300w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22-768x768.jpg 768w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22-100x100.jpg 100w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":12747,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,580,000VNu0110","sku":"Yanwenlong63","variation_description":"","variation_id":12758,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","custom_field_data_end":"
Custom Field gtin: ",{"attributes":"attribute_pa_dai":"7m2","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1680000,"display_regular_price":1680000,"image":"title":"22","caption":"","url":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22.jpg","alt":"22","src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22-600x600.jpg","srcset":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22-600x600.jpg 600w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22-150x150.jpg 150w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22-300x300.jpg 300w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22-768x768.jpg 768w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22-100x100.jpg 100w, https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://vuadocau.com/wp-content/uploads/2019/10/22-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":12747,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,680,000VNu0110","sku":"Yanwenlong72","variation_description":"","variation_id":12760,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","custom_field_data_end":"
*
Danh mục thành phầm MÁY CÂU MỒI CÂU LURE CẦN CÂU LURE DÂY CÂU LURE LINH KIÊN, DẦU MỠ BẢO DƯỠNG MÁY CÂU PHỤ KIỆN CÂU THỜI TRANG CÂU Dây Câu Đài Cám / Tinh mùi hương hộp câu đài Thùng / Ghế / dù / Rọng Lưỡi Đơn Câu Tay
*

Xem thêm: Top 10 quán hủ tiếu nam vang ngon tuyệt tại nhà, hủ tiếu nam vang

*

Sản phẩm MÁY CÂU MỒI CÂU LURE CẦN CÂU LURE DÂY CÂU LURE LINH KIÊN, DẦU MỠ BẢO DƯỠNG MÁY CÂU PHỤ KIỆN CÂU THỜI TRANG CÂU Dây Câu Đài Cám / Tinh hương thơm hộp câu đài Thùng / Ghế / mặc dù / Rọng Lưỡi Đơn Câu Tay
yêu cầu cầu tay GW long Xanh 5H "/>
đề nghị cầu tay GW long Xanh 5H " />
đề nghị cầu tay GW rồng Xanh 5H " />
0)?(xnum-1):1" class="quantity-minus-pro-detail w-<40px> h-<40px> flex items-center cursor-pointer text-<32px> justify-center text-<15px> border-<1px> border-<#ccc> border-r-0">- +

Cần GW dragon Xanh
Độ cứng: 5HPhân bửa Lực: 28i

LƯU Ý:

Cần GW sẽ không kèm đọt và sẽ không có chế độ bảo hành. Số đông sẽ hộ trợ ae đặt những lóng gãy với giá tốt ( vd: đọt 30 tệ, lóng 2 35 tệ, lóng 3 40 tệ .... Nhân đến tỷ giá tệ hiện tại hành)

Thông Số Cần:- Chiều lâu năm 3.64m, 4 Lóng, Ngọn 1.4mm, cội 23.2mm, Trọng lượng 69g (75g-85g), Thu gọn gàng 118cm, tải tĩnh 1300g 700k- Chiều nhiều năm 4.48m, 5 Lóng, Ngọn 1.4mm, gốc 23.2mm, Trọng lượng 90g (98g-105g), Thu gọn gàng 118cm, download tĩnh 1300g 830k- Chiều lâu năm 5.41m, 5 Lóng, Ngọn 1.4mm, nơi bắt đầu 23.2mm, Trọng lượng 125g (138g-145g), Thu gọn 118cm, download tĩnh 1300g 950k- Chiều nhiều năm 6.32m, 6 Lóng, Ngọn 1.4mm, cội 25.2mm, Trọng lượng 176g (190g-197g), Thu gọn 118cm, download tĩnh 1500g 1150k
Chiều dài 7.22m, 7 Lóng, Ngọn 1.4mm, cội 26mm, Trọng lượng 245g (260g-268g), Thu gọn gàng 118cm, download tĩnh 1500g 1250k