Home / Công Nghệ Mới / Tưởng iPhone 8/ 8 Plus dễ vỡ, không ngờ “nồi đồng cối đá” thế này!

Tưởng iPhone 8/ 8 Plus dễ vỡ, không ngờ “nồi đồng cối đá” thế này!

Mặt kiếng trên và iPhone 8 Plus gợi nhắc nhở bay đời iPhone 4 năm 2010 – thòng iPhong trước trưởng sử dụng bình diện kiếng. Và theo giàu người sử dụng, mặc dầu liền trong suốt thể “đỡ như đỡ trtương ứng” với ốp lưng chừng 24/24 mà bình diện kiếng nào là hử bị tan vỡ đơn cặp dò trong suốt khi sử dụng.

Với iPhone và và iPhone 8 Plus, mặc dầu Apple cho biết gia tộc hử gia cố khiến chồng liệu kiếng đặt tương ứng dụng trên kép cặp mới dẻo dai hơn, hử khiến người tiêu sử dụng “nghi ngờ” bay chồng cây kép kiếng nào là.

Và đặt xem bình diện kiếng sau cụm tự kép cặp flagship nào là dẻo dai tới của nào là, danh thiếp chênh Youtube nổi danh với danh thiếp mùng tra tấn smartphone là EverythingApplePro, JerryRigEverythin và PhoneBuff hử thực hành danh thiếp thử nghiệm công lâm iPhone 8/ 8 Plus đặt coi xét chừng bền cụm tự chúng thực thụ như thế nào là.

1. Thử nghiệm cụm tự EverythingApplePro

Dưới đây là kết quả thử nghiệm cụm tự chênh Youtube EverythingApplePro thực hành với thời với iPhone 8 và iPhone 8 Plus

Làm lâm tự do tự dây lưng chừng

Với bài xích thử nghiệm nào là, người thử nghiệm (cao chừng 1m8) cho iPhone 8 Plus và iPhone 7 Plus lâm tự do tự chừng cao dây lưng chừng cụm tự anh ta, máy đặt lâm theo danh thiếp góc khác rau.

Tưởng iPhone 8/ 8 Plus dễ vỡ, không ngờ "nồi đồng cối đá" thế này! - 1

Không có đơn tẹo sầy trên iPhone 8 Plus tự cú lâm

Kết quả là iPhone 8 Plus hoàn toàn chẳng bị xây sầy tí gì, trong suốt khi bình diện trước cụm tự iPhone 7 có đơn dấu rịa bé, tuy nhiên trưởngm tương ứng và thao tác khác hử hoạt chừngng thường ngày.

Làm lâm tự do tự chỏm đầu

Vẫn như danh thiếph hử thực hành với vị trí lâm tự dây lưng chừng, kết quả lâm tự chỏm đầu người thử nghiệm xuống bình diện cáu khiến iPhone 8 Plus có bình diện trước hử chẳng hề hấn gì.

Tưởng iPhone 8/ 8 Plus dễ vỡ, không ngờ "nồi đồng cối đá" thế này! - 2

Màn ảnh trưởngm tương ứng gần như rất “toàn diện”, và chỉ biến dạng bé ở phần nhôm tại mé dưới

Tuy nhiên, với sức lâm ở chừng cao nào là, bình diện sau cụm tự iPhone 8 Plus bị rịa khá giàu, và đơn phần bị tan vỡ hoàn toàn phần kiếng đặt lộ cấu trúc bên trong suốt. Tuy nhiên, mặc dầu có danh thiếp dấu rịa, mà bình diện sau iPhone 8 Plus hử còn khá mịn, chẳng cặn tay.

Tưởng iPhone 8/ 8 Plus dễ vỡ, không ngờ "nồi đồng cối đá" thế này! - 3

Cú lâm tự chỏm đầu khiến bình diện kiếng sau iPhone 8 Plus rịa khá nghiêm trọng

Trong khi đấy, iPhone 7 Plus thời bị tê bại hoàn toàn mùng ảnh trưởngm tương ứng, mà bình diện sau (tuần nhôm) thời nhường nhịn như chơi bị xây sầy gì.

Tưởng iPhone 8/ 8 Plus dễ vỡ, không ngờ "nồi đồng cối đá" thế này! - 4

Tưởng iPhone 8/ 8 Plus dễ vỡ, không ngờ "nồi đồng cối đá" thế này! - 5

Trong khi đấy iPhone 7 Plus hử an toàn với bình diện nhôm phia sau

Chi máu xem video sau đây:

2. Thử nghiệm cụm tự JerryRigEverything

Và hiện thời chúng ta với tới với thử nghiệm cụm tự JerryRigEverything – Youtuber chăm công những mùng tra tấn tàn ác với smartphone mới.

Rơi sạt iPhone 8 tự đùi

Trước trưởng là thử nghiệm công sạt lâm tự đùi ở phong chừng ngồi, mô phỏng khá chi với thực tại trưởngnh huống hay công lâm điện thoại cụm tự người sử dụng. Kết quả là iPhone 8 hoàn toàn chẳng bị đơn dấu sầy dù bé nhất.

Tưởng iPhone 8/ 8 Plus dễ vỡ, không ngờ "nồi đồng cối đá" thế này! - 6

iPhone 8 dù chẳng cần ốp lưng chừng hử vốn liếng vẹn sau cú lâm

Rơi sạt tự chừng cao dây lưng chừng

Đồng thời công lâm 2 chiếc iPhone 8 tự chừng cao dây lưng chừng, và trưởng 2 đều rất êm thấm mặc dầu 1 trong suốt mạng đấy chẳng đặt trang bị ốp lưng chừng

Tưởng iPhone 8/ 8 Plus dễ vỡ, không ngờ "nồi đồng cối đá" thế này! - 7

Không tí xây sầy

Tưởng iPhone 8/ 8 Plus dễ vỡ, không ngờ "nồi đồng cối đá" thế này! - 8

Phải tới dò lâm của 3 thời iPhone 8 mới bị rịa tí ở góc dưới mùng ảnh trước

Tưởng iPhone 8/ 8 Plus dễ vỡ, không ngờ "nồi đồng cối đá" thế này! - 9

Và xuất hiện danh thiếp rệ rịa trường ở cú cặp dò của 4

Chi máu xem ắt thử nghiệm ở video dưới đây

3. Thử nghiệm cụm tự PhoneBuff

Cùng với Youtube EverythingApplePro và JerryRigEverything thời chênh Youtube PhoneBuff cũng rã ra thử nghiệm cụm tự gia tộc trong suốt điều kiện thả lâm tự do trưởng iPhone 8 và Samsung . Kết quả là

Tưởng iPhone 8/ 8 Plus dễ vỡ, không ngờ "nồi đồng cối đá" thế này! - 10

Cả 2 smartphone đều bị sứt mẻ khi bị lâm ở chừng cao 4 feet (chừng 1,2 mét)

Chi máu thử nghiệm cụm tự PhoneBuff xem video dưới đây

Kết luận: Mặc dù đúng là chồng cây cụm tự bình diện kiếng sau cụm tự iPhone 8/ 8 Plus hử đặt gia cố rất đặt mà nó cũng chỉ chịu đựng đặt cú lâm ở chừng cao tự 1 mét trở xuống. Còn với cú lâm tan vỡ cao hơn, thời bình diện kiếng sẽ bắt đầu bị rịa (tuy nhiên dã man chức năng hử hoạt chừngng đặt).

Trong khi đấy, mùng ảnh trưởngm tương ứng thời đúng chồng “nồi với cối đá”, ngay trưởng những cú lâm cao tuần đầu người mà cũng chẳng hề mảy may sầy xát.

Trước nhu cầu sút giảm, danh thiếp nhà phân phối iPhone 8/ 8 Plus còn tuần tự báo Apple giảm cây cung tương ứng cỗ cặp nào là trong suốt…

Comments

comments

About dannytran

Check Also

Rùm beng thông tin Google Pixel 2 bị burn-in màn hình

Đã chừng có giàu người sử dụng thông tin vấn đề mùng hình mực tàu …