Tr&#x
E2;m thổi mạnh 37 ngọn nến tắt trong tiếng vỗ tay mừng ng&#x
E0;y sinh nhật của n&#x
E0;ng.Khu&#x
F4;n mặt n&#x
E0;ng hồng l&#x
EA;n thật đẹp thông thường quanh bạn b&#x
E8;,th&#x
E2;n hữu.N&#x
E0;ng từ tốn mở những g&#x
F3;i qu&#x
E0; c&#x
F9;ng lời ch&#x
FA;c.Tr&#x
E2;m c&#x
E1;m ơn từng người.Khu&#x
F4;n mặt thanh t&#x
FA;,th&#x
E2;n h&#x
EC;nh nở nang c&#x
E2;n đối trong chiếc r&#x
ED;p ngắn đen &#x
F4;m s&#x
E1;t để lộ l&#x
E0;n da trắng ngần.Tr&#x
E2;m l&#x
E0; mẫu người kh&#x
F4;ng đẹp như c&#x
F4; "Kiều" của cụ Nguyễn Du "Hoa ghen lose thắm,liễu hờn k&#x
E9;m xinh" nhưng cũng đủ l&#x
E0;m nhiều người đ&#x
E0;n b&#x
E0; bao quanh ghen tị về nhan sắc. Nhung,bạn c&#x
F9;ng thời nhỏ của Tr&#x
E2;m tay cầm ly rượu đi ngang gh&#x
E9; tai n&#x
F3;i nhỏ:"Mẹ! Thằng n&#x
E0;o nh&#x
EC;n m&#x
E0;y cũng chỉ nghĩ tới c&#x
E1;i giường!"Tr&#x
E2;m cười nh&#x
EC;n Nhung trong c&#x
E1;i quần Jean chật n&#x
ED;ch n&#x
F3;i lại:"Đồ khốn! Thằng n&#x
E0;o nh&#x
EC;n m&#x
E0;y m&#x
E0; kh&#x
F4;ng t&#x
EC;m được đ&#x
E0;n b&#x
E0; đẩy cu v&#x
E0;o th&#x
EC; cũng muốn thủ d&#x
E2;m bé ạ!"Hai người bạn cười lớn.Chồng Nhung l&#x
E0; Hưng đi qua thấy hai b&#x
E0; ha hả th&#x
EC; hỏi:"L&#x
E0;m g&#x
EC; m&#x
E0; nhì b&#x
E0; vui qu&#x
E1; vậy?"Nhung trả lời:"Chuyện đ&#x
E0;n b&#x
E0; you... X&#x
ED;a v&#x
F4; l&#x
E0;m g&#x
EC;...cha!"Hưng n&#x
F3;i:"Hổng x&#x
ED;a v&#x
E0;o th&#x
EC; x&#x
ED;a ở đ&#x
E2;u?"Nhung nhảy qua chồng rỉ tai:" X&#x
ED;a v&#x
E0;o c&#x
E1;i...lồn,chớ x&#x
ED;a ở đ&#x
E2;u...cha!"

Hưng cười lắc đầu bỏ đi.Hắn biết vợ hắn vua n&#x
F3;i tr&#x
E2;y n&#x
F3;i tục.Trước khi lấy Nhung,n&#x
E0;ng đ&#x
E3; qua một đời chồng ở Việt Nam.Người chồng bị tai nạn chết,n&#x
E0;ng v&#x
E0;o nghề bia &#x
F4;m kiếm tiền nu&#x
F4;i con.Nước Việt nam sau nầy đủ loại nghề &#x
F4;m,từ hớt t&#x
F3;c mang đến đến c&#x
E0; ph&#x
EA; c&#x
E0; ph&#x
E1;o, &#x
F4;i hầm b&#x
E0; lần chỉ để kiếm tiền.Hưng l&#x
E0; Việt kiều ở Mỹ về chơi gặp Nhung v&#x
E0; m&#x
EA; n&#x
E0;ng sau đ&#x
F3; cưới n&#x
E0;ng l&#x
E0;m vợ.Nhung kh&#x
F4;ng đẹp nhưng c&#x
F3; duy&#x
EA;n,th&#x
E2;n h&#x
EC;nh bắt mắt gợi cảm hấp dẫn,n&#x
E0;ng thần sầu tr&#x
EA;n trường t&#x
EC;nh,đủ bản lảnh đưa Hưng v&#x
E0;o m&#x
EA; cung bằng những ng&#x
F3;n nghề tuyệt kỹ.N&#x
E0;ng c&#x
F3; với Hưng th&#x
EA;m đưa nhỏ g&#x
E1;i c&#x
F2;n thằng đàn ông hơn 15 tuổi bạn của con trai Tr&#x
E2;m l&#x
E0; bé của người chồng đầu nhưng Hưng coi như bé m&#x
EC;nh.Ng&#x
E0;y xưa chưa lấy Hưng, nhiều khi cần đi l&#x
E0;m n&#x
E0;ng nhờ Tr&#x
E2;m coi con d&#x
F9;m.T&#x
E1;nh t&#x
EC;nh Hưng rộng r&#x
E3;i hiền l&#x
E0;nh, ph&#x
F3;ng kho&#x
E1;ng cởi mở v&#x
E0; rất chịu chơi.Hưng đ&#x
E3; nhờ bạn ch&#x
E0;ng l&#x
E0; Trọng về Việt nam cưới Tr&#x
E2;m bạn th&#x
E2;n của Nhung qua Mỹ.Trọng lớn tuổi đ&#x
E3; c&#x
F3; một đời vợ li dị,t&#x
E1;nh t&#x
EC;nh b&#x
EC;nh dị rụt r&#x
E8; v&#x
E0; rất k&#x
E9;m tr&#x
EA;n giường,n&#x
EA;n nể vợ ra mặt.Tr&#x
E2;m muốn l&#x
E0;m g&#x
EC; th&#x
EC; l&#x
E0;m,hắn chẳng ghen tuông tương chỉ muốn n&#x
E0;ng đừng bỏ hắn l&#x
E0; được.

Bạn đang xem: Đổi vợ đổi chồng

Tiệc mừng sinh nhật t&#x
E0;n.Trọng chồng của Tr&#x
E2;m uống qu&#x
E1; độ với Hưng n&#x
EA;n l&#x
EA;n tới giường l&#x
E0; ngủ như chết. Thằng Boby nhỏ của Tr&#x
E2;m 10 tuổi nhất định đ&#x
F2;i anh Ti bé của Nhung ở lại ngủ đ&#x
EA;m.Ti tuy th&#x
E2;n h&#x
EC;nh lớn lớn như đ&#x
E0;n &#x
F4;ng nhưng chỉ gần 16 tuổi, ch&#x
EC;u em n&#x
EA;n ngủ lại.Khi thằng Boby ngủ say thằng Ti chui xuống lầu mở ti vi coi.Nh&#x
E0; Tr&#x
E2;m như nh&#x
E0; hắn.Hắn &#x
ED;t lúc ngủ sớm.Giống như mẹ,Ti c&#x
F3; t&#x
EC;nh dục trưởng th&#x
E0;nh sớm n&#x
EA;n th&#x
ED;ch thủ d&#x
E2;m.C&#x
F3; lần Nhung bắt gặp hắn đang sục cặc,n&#x
E0;ng kh&#x
F4;ng la mắng m&#x
E0; &#x
F4;n tồn dạy bảo,khuy&#x
EA;n l&#x
E0; thủ d&#x
E2;m nhiều kh&#x
F4;ng tốt,h&#x
E3;y cố t&#x
EC;m bạn g&#x
E1;i để giải quyết sinh l&#x
FD;,nhưng phải cẩn thận.N&#x
E0;ng chỉ bé vấn đề ngừa bầu v&#x
E0; cài những cuốn s&#x
E1;ch dạy bảo sinh l&#x
FD; của tuổi mới lớn cho bé đọc.Thằng Ti chỉ học l&#x
FD; thuyết nhiều nhưng chưa thực h&#x
E0;nh n&#x
EA;n hắn rất ham mê kh&#x
E1;m ph&#x
E1;.

Tr&#x
E2;m xuống lầu uống nước,thấy thằng Ti vẫn c&#x
F2;n coi ti vi tr&#x
EA;n sofa,n&#x
EA;n n&#x
E0;ng gh&#x
E9; lại ngồi coi với n&#x
F3;,thằng Ti qu&#x
E2;y lại Tr&#x
E2;m hỏi:"D&#x
EC; Tư,d&#x
EC; kh&#x
F4;ng đi ngủ sao?"Tr&#x
E2;m thứ Tư n&#x
EA;n bé của Nhung gọi n&#x
E0;ng l&#x
E0; d&#x
EC; Tư như b&#x
E0; bé th&#x
E2;n thuộc.Khu&#x
F4;n mặt Tr&#x
E2;m hồng l&#x
EA;n v&#x
EC; chất rượu."Ngủ g&#x
EC; nh&#x
F3;c! sinh nhật tao m&#x
E0;!"

Ti liếc nhẹ qua đ&#x
F4;i v&#x
FA; căng phồng lộ ra vào chiếc r&#x
ED;p đen, hồi c&#x
F2;n nhỏ khoản l&#x
EA;n mười&#x
FB; hắn đ&#x
E3; được Tr&#x
E2;m &#x
F4;m ấp, c&#x
E1;i m&#x
F9;i thơm domain authority thịt của Tr&#x
E2;m hắn vẫn tưởng như thân quen tự bao giờ,c&#x
E0;ng lớn hắn c&#x
E0;ng mơ tưởng d&#x
E2;m tục l&#x
E0; được ngủ v&#x
E0; rờ rẫm Tr&#x
E2;m như thời nhỏ.N&#x
E0;ng vẫn mặc nguy&#x
EA;n đồ như lúc c&#x
F2;n tiệc,duỗi ch&#x
E2;n thẳng l&#x
EA;n c&#x
E1;i b&#x
E0;n nhỏ ph&#x
ED;a trước,ưỡn người,vươn vai,c&#x
E1;i r&#x
ED;p c&#x
E0;ng co l&#x
EA;n gần tới m&#x
F4;ng lộ đ&#x
F4;i ch&#x
E2;n d&#x
E0;i trong bé mắt bần thần run rẫy của thằng nhỏ.N&#x
E0;ng bỗng qu&#x
E2;y qua hỏi hắn:"Mầy c&#x
F3; bồ chưa Ti?"" Dạ...chưa!""C&#x
F3; đi chớ...để biết với người ta!"" Dạ...!""&#x
CA; Ti! Mầy biết h&#x
F4;n miệng chưa?"Hắn lung t&#x
FA;ng:"Ưm....!!! H&#x
F4;n ai?"Tr&#x
E2;m cười n&#x
F3;i:"Đ&#x
E0;n b&#x
E0;,con g&#x
E1;i!" Tr&#x
E2;m tiếp. "Ch&#x
E0;! Mầy phải học để bé g&#x
E1;i n&#x
F3; ch&#x
EA;!" Bỗng n&#x
E0;ng quyết định: "M&#x
E0;y nằm xuống đ&#x
E2;y tao dạy cho!"Thằng nhỏ riu r&#x
ED;u nằm xuống,Khu&#x
F4;n mặt Tr&#x
E2;m cuối xuống thật gần.Hơi thở hai người bỗng mạnh dần.Tr&#x
E2;m n&#x
F3;i như đứt qu&#x
E3;ng:"M&#x
E0;y mớm nh&#x
E8; nhẹ m&#x
F4;i tao trước,khi tao đưa lưỡi ra m&#x
E0;y m&#x
FA;t thật khẽ,lưỡi m&#x
E0;y cũng vậy,tr&#x
E1;nh đụng răng l&#x
E0;m lưỡi đau!" N&#x
E0;ng cuối đầu, nhì m&#x
F4;i chạm nhau,thằng nhỏ v&#x
E0; Tr&#x
E2;m đều nhắm mắt. Nước miếng họ rịn ra ướt m&#x
F4;i.Thằng nhỏ như chết sướng trong lưỡi n&#x
E0;ng,Tr&#x
E2;m cũng nghe người n&#x
F3;ng ran.Họ h&#x
F4;n nhau v&#x
E0; m&#x
FA;t lưỡi như kh&#x
F4;ng muốn nhả ra,thật l&#x
E2;u. L&#x
E1;t sau Tr&#x
E2;m hỏi: "M&#x
E0;y th&#x
ED;ch kh&#x
F4;ng?"thằng nhỏ gật đầu. Bỗng tay Tr&#x
E2;m lần xuống dưới quần jean thằng nhỏ,n&#x
E0;ng k&#x
E9;o c&#x
E1;i zipper xuống.Tr&#x
E2;m kh&#x
F4;ng ngờ của thằng nhỏ to lớn như vậy, dương vật ngỗng l&#x
EA;n cứng ngắt như thỏi th&#x
E9;p n&#x
F3;ng trong tay n&#x
E0;ng,lớn gấp hai lần của Trọng.N&#x
E0;ng n&#x
F3;i nhỏ: " M&#x
E0;y nứng qu&#x
E1; rồi! m&#x
E0;y muốn...tao... Dạy m&#x
E0;y kh&#x
F4;ng!?"!"N&#x
E0;ng đứng dậy từ từ cởi hết đồ m&#x
EC;nh ra.T&#x
EC; chết sững vào cơn đồng thiếp kh&#x
F4;ng tin l&#x
E0; d&#x
EC; Tư của hắn trần truồng trước mặt.Th&#x
E2;n h&#x
EC;nh hừng hực bốc lửa tuyệt đẹp.N&#x
E0;ng lấy tay hắn để tr&#x
EA;n đ&#x
F4;i v&#x
FA; nh&#x
F4; cao của m&#x
EC;nh.Ti m&#x
E2;n m&#x
EA; như người chi&#x
EA;m bao,tay hắn run run lần nhẹ xuống tới giữa h&#x
E1;ng.Hai v&#x
F9;ng đồi b&#x
ED; ẩn nh&#x
F4; cao đầy đặn, cắt tỉa gọn g&#x
E0;ng những sợi l&#x
F4;ng &#x
F4;m v&#x
F9;ng &#x
E2;m hộ như mơ,chỉ nh&#x
EC;n thấy trong ảnh h&#x
EC;nh,nay hiện thực trước mặt,hắn vạch nhẹ c&#x
E1;i khe đ&#x
E3; đẫm ướt. Tay Tr&#x
E2;m vẫn m&#x
E2;n m&#x
EA; vuốt nh&#x
E8; nhẹ dương vật v&#x
E0; n&#x
E0;ng cuối xuống t&#x
EC;m m&#x
F4;i hắn.Hai người lại h&#x
F4;n nhau thật l&#x
E2;u. N&#x
E0;ng trườn l&#x
EA;n m&#x
EC;nh hắn như rắn, tay lần xuống dưới cầm dương vật l&#x
E1;ch nhẹ nh&#x
E0;ng v&#x
E0;o s&#x
E2;u vào &#x
E2;m hộTr&#x
E2;m...th&#x
EC; c&#x
E1;i Trinh của thằng Ti đi đứt.Nhưng kh&#x
F4;ng đầy v&#x
E0;i gi&#x
E2;y mất trinh, người con trai sướng qu&#x
E1; bắn tung t&#x
F3;e tinh tr&#x
F9;ng vào &#x
E2;m hộ Tr&#x
E2;m,n&#x
E0;ng r&#x
F9;ng m&#x
EC;nh tr&#x
E1;ch nhẹ: "&#x
D4;i! Ch&#x
E1;u t&#x
F4;i! hư qu&#x
E1;!"N&#x
E0;ng l&#x
F4;i hắn đi tắm.Hai người k&#x
EC; kọ nhau trong v&#x
F2;i sen.Kh&#x
F4;ng đầy mười ph&#x
FA;t sau,Tr&#x
E2;m n&#x
F3;i: "Ch&#x
E1;u t&#x
F4;i lại hư nữa rồi!" Dương vật nam nhi mới lớn sừng sững trở lại cương to.Tr&#x
E2;m cuối xuống n&#x
F3;i: "B&#x
E0;i học kế tiếp đ&#x
E2;y n&#x
E0;y!" M&#x
F4;i n&#x
E0;ng lần t&#x
EC;m dương vật thằng nhỏ. Lần đầu ti&#x
EA;n được l&#x
E0;m t&#x
EC;nh,được b&#x
FA; cặc,bởi người đ&#x
E0;n b&#x
E0; gớm nghiệm dạy dỗ &#x
EF;.Đ&#x
F4;i m&#x
F4;i Tr&#x
E2;m thong thả b&#x
FA; m&#x
FA;t,thằng Ti tr&#x
E2;n người hưởng thụ. Sợ Ti sướng qu&#x
E1; xuất tinh ra,Tr&#x
E2;m đứng l&#x
EA;n kiễng ch&#x
E2;n chổng m&#x
F4;ng cầm lấy dương vật thằng Ti đẩy chui v&#x
E0;o cung cấm từ đ&#x
E0;ng sau.Lần n&#x
E0;y hắn vừa đứng vừa chơi rất l&#x
E2;u rất bạo.Tr&#x
E2;m phải la nhỏ trong sung sướng.N&#x
E0;ng đạ&#x
EF;t được sự k&#x
ED;ch ngất khi hắn nắc thật mạnh để xuất tinh. Tiếng nước xả xuống t&#x
EC; r&#x
E0;o.Hai người tắm bình thường trong hơi thở mạnh v&#x
E0; trở lại ph&#x
F2;ng kh&#x
E1;ch.Cho&#x
E0;ng hờ c&#x
E1;i khăn,hắn ngồi thật gần Tr&#x
E2;m,n&#x
E0;ng nghi&#x
EA;m mặt n&#x
F3;i: "Chuyện nầy m&#x
E0;y chớ n&#x
F3;i cho ai nghe nha!M&#x
E0;y muốn sướng th&#x
EC; c&#x
E2;m miệng! M&#x
E0;y hở m&#x
F4;i l&#x
E0; tao đi t&#x
F9;, m&#x
E0;y th&#x
ED;ch tao ở t&#x
F9; kh&#x
F4;ng?...m&#x
E0;y c&#x
F2;n nhỏ! M&#x
E0;y biết chuyện c&#x
F4; gi&#x
E1;o lấy thằng học tr&#x
F2; chưa?! Liệu c&#x
E2;m mồm! Th&#x
EC; tao đến m&#x
E0;y sướng!" Thằng Ti riu r&#x
ED;u dạ,hắn kh&#x
F4;ng bao giờ đần như vậy, hắn bạo dạn đưa tay k&#x
E9;o nhẹ khăn cho&#x
E0;ng của Tr&#x
E2;m rơi ra, đẩy n&#x
E0;ng nằm xuống sofa. N&#x
E0;ng n&#x
F3;i: " Cha! m&#x
E0;y bạo qu&#x
E1; nhỉ!"Tấm th&#x
E2;n ng&#x
E0; ngọc của Tr&#x
E2;m phơi trong tầm mắt hắn.Những đồi n&#x
FA;i phơi phới hấp dẫn lồ lộ.Chưa bao giờ vào đời hắn được nh&#x
EC;n th&#x
E2;n thể đ&#x
E0;n b&#x
E0; trần truồng trong tầm tay.Thằng nam nhi mới lớn chi&#x
EA;m ngưỡng thần tượng của m&#x
EC;nh.Người đ&#x
E0;n b&#x
E0; thật đẹp như tr&#x
E1;i ch&#x
ED;n c&#x
E2;y vào v&#x
F2;ng tay cậu nhỏ.Cặc hắn cương cứng trở lại.Hắn đưa tay run rẩy xoa từ tr&#x
EA;n xuống dưới,từ dưới l&#x
EA;n tr&#x
EA;n. Tr&#x
E2;m n&#x
F3;i nhỏ: "Ti b&#x
FA;... D&#x
EC; đi...con!" Thằng nhỏ cuối xuống liếm nhẹ tr&#x
EA;n nhị đầu n&#x
FA;m v&#x
FA; từ từ xuống.Khi lưỡi hắn r&#x
E0; v&#x
E0;o khe rảnh của &#x
E2;m h&#x
F4; liếm l&#x
E1;p th&#x
EC; Tr&#x
E2;m ưỡn người đ&#x
F3;n nhận bằng tiếng r&#x
EA;n s&#x
E3;ng kho&#x
E1;i.Nước d&#x
E2;m thủy tươm ra, hai mếp mu cương cứng to lớn l&#x
EA;n,n&#x
E0;ng cong người n&#x
F3;i: " Ti ơi! ...d&#x
EC;...đ&#x
E3;..qu&#x
E1;! sướng qu&#x
E1;! A...a....! Ti ơi...&#x
C1; ...sướng Ti !" Thằng nhỏ chăm chỉ liếm l&#x
E1;p b&#x
E0;i học mới,cho đến lúc kh&#x
F4;ng chịu nổi n&#x
E0;ng r&#x
EA;n rĩ thằng nhỏ: "Chết d&#x
EC; cưng ơi!..đụ d&#x
EC; đi Ti!"Ti leo l&#x
EA;n đưa c&#x
E1;i d&#x
F9;i cui khổng lồ tổ chảng đ&#x
E2;m thẳng v&#x
E0;o &#x
E2;m hộ Tr&#x
E2;m,c&#x
E1;i d&#x
F9;i c&#x
FA;i lớn lớn chật n&#x
ED;ch vào &#x
E2;m hộ n&#x
E0;ng, hắn nhấp như một m&#x
E1;y xe pháo tống hết ga chạy l&#x
FA;t c&#x
E1;ng.Sức trai sung m&#x
E3;n,mạnh mẽ,đ&#x
E3; l&#x
E0;m Tr&#x
E2;m kịch sướng nhiều lần,n&#x
E0;ng như ngất đi vào thằng học tr&#x
F2; th&#x
F4;ng minh cường tr&#x
E1;ng,đang th&#x
ED; nghiẹ&#x
E2;m b&#x
E0;i học cuối c&#x
F9;ng trong ng&#x
E0;y chấm thi,được b&#x
E0; thầy cho điểm tối ưu.Mừng sinh nhật,một sinh nhật kh&#x
F4;ng thể qu&#x
EA;n trong đời Tr&#x
E2;m.Tr&#x
EA;n lầu Trọng vẫn ngủ say sưa,ph&#x
ED;a dưới nh&#x
E0;thằng ch&#x
E1;u ngoan đang h&#x
EC; hục tr&#x
EA;n tấm th&#x
E2;n ng&#x
E0; ngọc của vợ Trọng, trong cơn sướng ngất thằng Ti r&#x
ED;t l&#x
EA;n &#x
F4;m chặt n&#x
E0;ng ph&#x
F3;ng tinh &#x
E0;o ạt v&#x
E0;o nơi s&#x
E2;u k&#x
ED;n nhất.Tr&#x
E2;m cũng gh&#x
EC; tấm lưng của hắn như muốn vỡ ra từng mảnh.&#x
A0;

Xem truyện 18+ có thiệt đổi vợ đổi chồng để tìm những khoái cảm quánh biệt, địt cứ phải phê cả người. Cả cái mu trắng trẻo thù lù trước mặt, nhị mép nhỏ tuổi chồng hóng đợi. Phái mạnh hôn tới hôn lui phía hai bên háng, nhì mép lồn không lông rồi dùng lưỡi mơn trớn chiếc hột le hồng đậm. Phái mạnh hít lấy hít nhằm cái mùi thơm lạ của vk bạn… Cái mu lồn của Xuân vun cao, lông mọc thưa thớt hệt như cuả vợ Tùng… nhì tay Tùng càng bấu rất mạnh vào mông Xuân, miệng Tùng cạp vào mu nàng như muốn nuốt trọn cái lồn.

*

Đọc truyện cấm trẻ em có thậy đổi bà xã đổi chồng

Mỗi lần Xuân qua chơi, Tùng thường xuyên khen Xuân ăn diện đẹp, bao gồm lần Xuân bận quần đùi ngắn, Tùng nói thẳng: – Xuân gửi đùi gửi vế ra dụ ai vậy? thường xuyên thì Xuân chỉ tủm tỉm cười cợt trừ, ko trà lời, nhưng trong tâm địa rạo rực. Còn Tuấn thỉnh phảng phất cũng đùa với Yến, vk Tùng khi phụ nữ mặc áo hở cổ, hở ngực: – Đồ nghề bà này trông còn ngon hơn thứ bơm nữa!

Lời qua tiếng lại, bốn bạn nói đùa một cách tự nhiên và thoải mái không rụt rè gì. Một ngày kia, Tuấn nửa nghịch nửa thiệt nói: – bà xã tôi ngon, đem đấu xảo được – Xuânh Tuấn nói vậy, tôi ao ước ra chấm thi quá. Tùng nói. – Thôi đi hai ông, hại mấy ông chạm mặt của kỳ lạ là “khóc bên cạnh qu
Xuân ải” liền, mức độ đâu nhưng chấm thi. Yến, bà xã Tùng trả lời. – chưa bà nào cho thử sao dám nói. Tôi cùng với ông Tùng đây bảo đảm thừa khả năng cho những bà. Tuấn cãi cho nhì ông.

Xem phim tuyệt đổi vk đổi ông xã Phim dành cho những người trên 18 tuổi:

Nói vậy chớ Tuấn may mắn đã được nhìn lồn vk Tùng một cách công khai và d
Xuânh chính ngôn thuận. Số là hôm đó bốn bạn đ
Xuâng thủ thỉ thì Yến đưa bụng, nước vỡ vạc ngay tại nhà. Chẳng kịp đi đơn vị thương. Yến nằm ở giường, chạng chân rặn, cha người còn sót lại xúm xít tầm thường qu
Xuânh. Xuân lo điện thoại, Tùng nắm tay nắm chân vợ, Tuấn mang khăn rước mền mang lại Yến. Lợi dụng thời cơ, thỉnh phảng phất Tuấn cũng nhìn thẳng vào lồn Yến, nửa chờ đứa bé, nửa hiếu kỳ thú vị. Yến là fan sạch sẽ, ngày nào thì cũng cạo lồn, do đó dù đ
Xuâng s
Xuânh, nước và máu ban đầu ra, cửa ngõ mình Yến trông vẫn còn thu hút như thường. Làm sao Tuấn quên được!

Hai hôm sau ở nhà thương về, chạm mặt lại vợ chồng Tuấn Xuân, Yến nói thẳng: – Tôi đã đến Xuânh Tuấn rửa đôi mắt rồi, vậy lúc nào đến lượt chồng tôi được trả lễ đây? Ông ấy đ
Xuâng phân suy bì đó! – Khỏi buộc phải đòi, lúc nào Xuânh Tùng sẵn sàng, tôi sẽ gửi “hàng” của mình ra mắt. Xuân nói.

Nói chơi như thế chứ nhì ông nhìn nhau thích hợp thú, rồi ngầm bàn chuyện dụ nhị bà. Hai ông trường đoản cú đó bắt đầu chơi đòn du kích, thọ lâu thì thầm vợ hầu như chuyện đổi bà xã đổi ông xã bên Mỹ giữa các bạn bè, hoặc trong những hội viên các hội tư. New đầu nhì bà còn phòng chế, riết rồi mấy chuyện tình dục tay ba, tay tứ nghe cũng không gì xa lạ nữa. Vả lại nhị cặp sẽ thân nhau trường đoản cú lâu, những chuyện ái ân của nhị cặp nghe qua nghe lại gần như nằm lòng. Nhị ông ngày càng hồ hởi, nhị bà nửa hiếu kỳ nửa mong chiều chồng.

*

Đã vậy, sản phẩm tháng, hai cặp vẫn đi nhảy váy đầm chung, lần nào cũng đều có màn bà này khiêu vũ với ông kia. Xuân nhớ các lần nhảy slow mùi, Tùng hay ghì chị em sát vào lòng, có lần nữ cảm thấy Tùng cố tình để cu mình đứng lên, cạ vào tín đồ nàng.Chuyện này Xuân không học tập lại với chồng, nghĩ ông chồng mình chẳng chấp nệ gì bố cái đơn lẻ đó. Phần Yến, những lần nhảy với Tuấn, nàng luôn luôn hướng quan sát qu
Xuânh xem các bạn mình ôm ông chồng mình nhảy có tác dụng sao. Nàng cũng rất thích thú được Tuấn xoa cái sống lưng trần của mình. Thỉnh thoảng Tuấn tiện tay rờ dịu phía dưới sống lưng và mông của Yến.

Xem thêm: Gợi Ý Cách Làm Quả Bơ Dầm Ngon Miệng Dễ Làm Từ Các Đầu Bếp Tại Gia

Năm đó, Tùng được thăng quan tiến chức trong sở, để nạp năng lượng mừng, Tùng với Yến mời nhì vợ ông chồng Tuấn Xuân đi CXuâncun đến vui. Trước thời điểm ngày đi, hai ông rỉ tai với nhị bà công tác chuyến đi. Đại khái là lên phi cơ là nhì bà đổi địa điểm và đổi luôn luôn như vậy cho đến khi lên máy cất cánh về. Hai bà kháng chế qua loa lấy lệ, rồi cũng trở về chỗ mới ngồi.

Xuân xẻn lẻn xà xuống bên Tùng. Tùng toe toét như tìm kiếm được vàng, chũm lấy tay Xuân hôn: – Xuânh thèm Xuân trường đoản cú lâu, bây chừ mới được toại nguyện. Tuấn nó bao gồm phước quá, bà xã đẹp với thơm ngon như mít. – cỗ Yến bà xã Xuânh tệ lắm sao, cũng vú to, lỗ đít bự, cũng dâm như ai mà! – Xuânh đâu gồm chê Yến, Xuân đẹp nhất như vầy, ai mà lại không tung nước miếng. Xuânh mong mỏi bốn người mình thuộc hưởng của lạ một lúc thì mới công bình. – nhì Xuânh thật là ghê, tụi em chiều chồng lắm mới chấp nhận đi vụ này đó.

Bên sản phẩm ghế bên cạnh, Yến cùng Tuấn không biết ưng ý với nhau từ thời gian nào mà lại hai bạn kêu lạnh, xin một tấm mền nhỏ tuổi đắp tầm thường lên đùi, rồi tay Tuấn luồn vào vào áo váy Yến tìm của quí cùng tay Xuân thọc vào quần Tuấn bắt … chim.

*

Về mang đến khách sạn, nhì ông, hai bà không chú ý gì cho tắm biển, chỉ nằm trong phòng thưởng thức . Ăn uống quoa loa, Xuân thay một cái áo lụa mỏng mảnh m
Xuânh nhằm lộ hai chiếc vú ẩn hiện nay mờ ảo. Phụ nữ nhẹ nhàng ở xuóng cạnh Tùng. Tùng thấy vậy, một tay luồn vào tìm đến cái đầu núm vú nhỏ xíu, ve sầu ve, bóp bóp … một tay kéo mông Xuân, chuyển mu nàng vào sát miệng mình… Xuân đẩy mu sát thêm vào mặt Tùng và vòng nhị tay vò đầu xoa tóc Tùng, kéo chặt mồm chàng vào nhì mép lồn…

Sau mấy chục năm lập gia-đình, đấy là lần thứ nhất Xuân trao dòng lồn ngà ngọc cho mình chồng, phụ nữ phơi bày trọn vẹn cái của quí, của đẹp mang đến Tùng vừa để mua vui hưởng trọn của lạ, vừa để học hỏi và giao lưu thêm hầu hết kỹ thuật bắt đầu về hầu chồng… Tùng hãnh diện và vui lòng chà sát mặt mình vào giữa háng Xuân… Chùm lông đen mịn màng ẩn hiện… tim Tùng mong mỏi nổ tung… Cả cái mu trắng trẻo lù lù trước mặt, nhị mép nhỏ hồng chờ đợi. đàn ông hôn tới hôn lui phía 2 bên háng, nhì mép lồn ko lông rồi dùng lưỡi mơn trớn cái hột le hồng đậm. Con trai hít lấy hít để cái mùi thơm kỳ lạ của vợ bạn… Cái mu lồn của Xuân vun cao, lông mọc thưa thớt giống như của bà xã Tùng… hai tay Tùng càng bấu mạnh vào mông Xuân, miệng Tùng cạp vào mu nàng như muốn nuốt trọn cái lồn.

– Bú to gan lớn mật lên đi Xuânh… Chổ đó đó…

Tùng run lên bởi vì hứng, miệng nam nhi ướt sũng dâm thủy, mấy trong năm này chàng vẫn mơ ước được ôm ấp vk Tuấn vào tay… Lúc bắt đầu quen nhau, Tùng chỉ thấy Xuân đẹp, nhị người các bạn càng thân cùng với nhau, Tùng càng thấy Xuân ngọt ngào, khêu gợi cùng dâm đãng. Cái ánh nhìn đó, mẫu thân thể đó, cặp vú đó, chiếc lồn đó, kể làm sao để cho vừa, thèm khi nào mới đã? Xuân với Tùng tuy bắt đầu đụng trận lần đầu nhưng lại thân với nhau lâu bắt buộc hai bạn đều biềt hơi rõ đầy đủ thành tích, kỹ thuật và khả năng làm tình của nhau. Ngón nghề của Xuân là đi con đường lưỡi khắp nhỏ cu, háng với hai hòn cà, yêu thích của Tùng là bú sữa lồn.

Nói là bú sữa chứ Tùng hôn và ăn uống rất từ bỏ tốn, nhàn rỗi khi thưởng thức lồn Xuân. Nam nhi không một chút ít vội vã, lụp chụp. Cánh mày râu hiểu lũ bà ghét duy nhất cảnh nhào vô, ngụp lặn rồi bổ ngửa xuống nệm thở dốc sau vài ba phút chiến đấu. Tùng thường vén lồn ra ngắm nghía, hôn hít cá nủa tiếng đồng hồ rồi new nhập cuộc. Vk nhà, Tùng tận hưởng một, chạm mặt vợ bạn, Tùng càng cà kê dê ngỗng cho đáng đồng tiền bát gạo.

Xuân ko chịu đại bại Tùng, bạn nữ kéo con cu cứng, to của Tùng vào miệng nút, ướm gặm nhè nhẹ đầu cu, rồi phụ nữ cắn dọc từ chiều dài cu khiến cho Tùng rên rỉ, uốn người, rùng mình từng chập. Qua bài cắn, Xuân dồn nhị hòn cà vào mồm nuốt. Tùng giật người lên xuống thiếu thốn điều mong muốn nhảy dựng lên từng hồi. Nút đã, nàng dùng tai đề nghị nựng, kéo nhị hòn cà và sử dụng tay trái bóp ngay bên dưới gốc con cu như bơm thuốc. Tùng thêm một lúc gào thét sung sướng. Những bà không để ý, quên là háng lũ ông cũng nhậy cảm như bầy bà, Xuân rành điều đó, nên b
Xuânh nhị chân Tùng ra, chuyển lưỡi vào liếm qu
Xuânh phía hai bên háng. Lại thêm một thời gian sảng khoái mang lại Tùng. Chịu đựng không nổi, Tùng lồm cồm bò dậy, đè Xuân xuồng với thọc bé cu cứng như sắt của mình vào lồn Xuân. Hai người quằn quại trong nhau, hai tay, nhì chân quấn lại như bạch tuộc được mồi. Nhị phút sau, Xuân cùng Tùng thuộc tới. Hai bạn ôm nhau hôn môi đến khi chìm vào giấc ngủ.