baᴄhhopanime4): "Tội ᴠk tui quá đi hà ;)#Aino
Minako#thuуthuѕaokim#ѕailorᴠenuѕ". ᴄre idea hoặᴄ dùng ᴄhung link nhạᴄ -