Bộ Y tế: COVID-19 v&#x
E0; c&#x
E1;c bệnh c&#x
F3; nguy cơ l&#x
E2;y nhiễm kh&#x
E1;c tiếp tục diễn biến phức tạp

Theo Bộ Y tế, hiện nay t&#x
EC;nh h&#x
EC;nh bệnh dịch COVID-19 v&#x
E0; c&#x
E1;c bệnh c&#x
F3; nguy cơ l&#x
E2;y nhiễm kh&#x
E1;c vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Vì chưng đ&#x
F3;, c&#x
E1;c cơ sở kh&#x
E1;m chữa bệnh tu&#x
E2;n thủ nghi&#x
EA;m biện ph&#x
E1;p kiểm so&#x
E1;t l&#x
E2;y nhiễm COVID-19 v&#x
E0; c&#x
E1;c bệnh kh&#x
E1;c; Tăng cường bảo vệ người bệnh c&#x
F3; nguy cơ l&#x
E2;y nhiễm cao...

Bạn đang xem: Dịch covid tphcm hôm nayBộ Y tế: Tăng cường ph&#x
F2;ng, chống COVID-19, dịch bệnh truyền nhiễm kh&#x
E1;c trong v&#x
E0; sau lễ Giỗ tổ H&#x
F9;ng Vương, 30/4 - 1/5

Theo Bộ Y tế vào th&#x
E1;ng 4/2023, một số bệnh đ&#x
E3; ghi nhận số mắc tăng mạnh so với 3 th&#x
E1;ng đầu năm như COVID-19, sốt xuất huyết, tay ch&#x
E2;n miệng. Bộ Y đề nghị c&#x
E1;c địa phương tăng cường c&#x
F4;ng t&#x
E1;c ph&#x
F2;ng, chống dịch trước, vào v&#x
E0; sau dịp nghỉ lễ Giỗ tổ H&#x
F9;ng Vương, ng&#x
F4;ng để dịch b&#x
F9;ng ph&#x
E1;t.Bộ Y tế khuyến c&#x
E1;o người d&#x
E2;n ph&#x
F2;ng chống dịch dịp nghỉ lễ 30-4 thế n&#x
E0;o?

Bộ Y tế khuyến c&#x
E1;o việc thực hiện c&#x
E1;c biện ph&#x
E1;p ph&#x
F2;ng chống COVID-19 n&#x
EA;n thực hiện thường xuy&#x
EA;n, li&#x
EA;n tục, đặc biệt vào kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 v&#x
E0; Giỗ Tổ H&#x
F9;ng Vương. Những người chưa ti&#x
EA;m đủ mũi vaccine ph&#x
F2;ng COVID-19 theo khuyến c&#x
E1;o của Bộ Y tế n&#x
EA;n khẩn trương ti&#x
EA;m đủ. Ngo&#x
E0;i ra, người d&#x
E2;n n&#x
EA;n tu&#x
E2;n thủ thực hiện khẩu trang, khử khuẩn.Ng&#x
E0;y 15/5: Số mắc COVID-19 mới tăng l&#x
EA;n gần 2000 ca

Bản tin ph&#x
F2;ng chống dịch COVID-19 ng&#x
E0;y 15/5 của Bộ Y tế mang đến biết, c&#x
F3; 1.987 ca mắc mới, tăng hơn 900 ca so với ng&#x
E0;y trước đ&#x
F3;. H&#x
F4;m ni c&#x
F3; 242 bệnh nh&#x
E2;n khỏi, 76 ca đang thở oxy.Ng&#x
E0;y 14/5: Số mắc mới COVID-19 giảm xuống c&#x
F2;n 1.050 ca

Bản tin ph&#x
F2;ng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ng&#x
E0;y 14/5 đến biết c&#x
F3; 1.050 ca mới, đ&#x
E2;y l&#x
E0; ng&#x
E0;y c&#x
F3; số ca mới thấp nhất vào khoảng 3 tuần qua. Trong ng&#x
E0;y c&#x
F3; 285 bệnh nh&#x
E2;n khỏi, 52 bệnh nh&#x
E2;n đang thở oxy


Tin COVID h&#x
F4;m nay tối 13/5: C&#x
F3; 1.738 ca COVID-19 mới vào 24h qua

Bản tin ph&#x
F2;ng chống dịch COVID-19 ng&#x
E0;y 13/5 của Bộ Y tế cho biết, c&#x
F3; 1.738 ca mắc COVID-19 mới, giảm 700 ca so với ng&#x
E0;y trước đ&#x
F3;; H&#x
F4;m nay c&#x
F3; 825 bệnh nh&#x
E2;n khỏi.


Những đối tượng ti&#x
EA;m chủng vaccine bắt buộc

Cục Y tế dự ph&#x
F2;ng - Bộ Y tế vừa c&#x
F3; văn bản hướng dẫn x&#x
E1;c định nhu cầu, lập kế hoạch cung ứng c&#x
E1;c vaccine vào ti&#x
EA;m chủng mở rộng.


H&#x
E0; Nội: Y&#x
EA;u cầu bảo tr&#x
EC; hệ thống oxy sẵn s&#x
E0;ng điều trị ca bệnh COVID-19 nếu c&#x
F3;


Ca COVID-19 tiếp tục tăng, cần tu&#x
E2;n thủ 2K v&#x
E0; đẩy nhanh ti&#x
EA;m vaccine vào ph&#x
F2;ng chống dịch


Thứ trưởng Nguyễn Thị Li&#x
EA;n Hương: Kh&#x
F4;ng lơ l&#x
E0; ph&#x
F2;ng chống dịch COVID-19, kh&#x
E1;m chữa bệnh dịp Tết


Tin mới nhất về ti&#x
EA;m vaccine COVID-19 trong 3 ng&#x
E0;y đầu nghỉ lễ

Đến ni cả nước đ&#x
E3; ti&#x
EA;m tr&#x
EA;n 266,2 triệu liều vaccine COVID-19 c&#x
E1;c mũi mang lại c&#x
E1;c đối tượng theo khuyến c&#x
E1;o, hướng dẫn. Trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ H&#x
F9;ng Vương v&#x
E0; 30/4 - 1/5, nhiều địa phương đ&#x
E3; triển khai ti&#x
EA;m vaccine COVID-19 xuy&#x
EA;n kỳ nghỉ...


tp hcm c&#x
F3; 59 điểm ti&#x
EA;m vaccine COVID-19 xuy&#x
EA;n lễ 30-4 v&#x
E0; 01/05


Th&#x
F4;ng tin mới nhất về ti&#x
EA;m vaccine COVID-19; N&#x
E2;ng cấp độ cảnh b&#x
E1;o đối với biến thể XBB.1.5


Ti&#x
EA;m vaccine COVID-19 xuy&#x
EA;n Tết Qu&#x
FD; M&#x
E3;o được hơn 30.000 liều


Ph&#x
F2;ng, chống dịch COVID-19 tại chợ, si&#x
EA;u thị, trung t&#x
E2;m thương mại

Những phi&#x
EA;n chợ giỏi si&#x
EA;u thị l&#x
E0; những địa điểm tập trung đ&#x
F4;ng người mỗi ng&#x
E0;y.Vậy th&#x
EC; l&#x
E0;m sao lúc m&#x
E0; nhu cầu download sắm vẫn rất cao m&#x
E0; vẫn phải đảm bảo được an to&#x
E0;n ph&#x
F2;ng, chống dịch COVID-19?


02:38

An to&#x
E0;n ph&#x
F2;ng chống dịch tại khu vực nh&#x
E0; trọ, k&#x
FD; t&#x
FA;c x&#x
E1; của quần thể c&#x
F4;ng nghiệp


02:57

Hướng dẫn ph&#x
F2;ng, chống COVID-19 an to&#x
E0;n tại cơ sở sản xuất gớm doanh, khu vực c&#x
F4;ng nghiệp


02:27

An to&#x
E0;n ph&#x
F2;ng chống dịch lúc sử dụng phương tiện giao th&#x
F4;ng


Du lịch v&#x
E0;o m&#x
F9;a, ca mắc COVID-19 tăng, c&#x
E1;c tỉnh miền Trung khuyến c&#x
E1;o g&#x
EC; người d&#x
E2;n?

Tại Thừa Thi&#x
EA;n Huế v&#x
E0; Quảng B&#x
EC;nh thời gian gần đ&#x
E2;y ghi nhận một số ca mắc COVID-19 v&#x
E0; đang c&#x
F3; chiều hướng gia tăng. Ng&#x
E0;nh y tế khuyến c&#x
E1;o người d&#x
E2;n tu&#x
E2;n thủ c&#x
E1;c biện ph&#x
E1;p ph&#x
F2;ng, chống dịch của Bộ Y tế, đặc biệt tăng cường ti&#x
EA;m vaccine.


Tết an to&#x
E0;n, bảo vệ bản th&#x
E2;n trước COVID-19

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến c&#x
E1;o, Tết l&#x
E0; dịp để sum vầy, v&#x
EC; vậy đừng để những cuộc hẹn ng&#x
E0;y Tết trở th&#x
E0;nh dịp l&#x
E2;y nhiễm bệnh.


10 khuyến c&#x
E1;o ph&#x
F2;ng chống dịch vào v&#x
E0; sau b&#x
E3;o, lũ của Bộ Y tế

Theo Bộ Y tế, vào v&#x
E0; sau mưa b&#x
E3;o, lũ lụt sẽ c&#x
F3; rất nhiều vi sinh vật, bụi, r&#x
E1;c, chất thải… theo d&#x
F2;ng nước tr&#x
E0;n ra nhiều nơi, g&#x
E2;y &#x
F4; nhiễm m&#x
F4;i trường v&#x
E0; tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh. Dưới đ&#x
E2;y l&#x
E0; 10 khuyến c&#x
E1;o về biện ph&#x
E1;p ph&#x
F2;ng chống dịch bình thường sau b&#x
E3;o lũ của Bộ Y tế.


H&#x
E0; Nội: 100% mẫu bệnh phẩm nhiễm virus SARS-Co
V-2 đều thuộc chủng Omicron

Trung t&#x
E2;m Kiểm so&#x
E1;t bệnh tật H&#x
E0; Nội (CDC) đến biết, từ ng&#x
E0;y 29/4-5/5, kết quả giải tr&#x
EC;nh tự ren của 36 mẫu bệnh phẩm nhiễm vi khuẩn SARS-Co
V-2 cho thấy, 100% mẫu n&#x
E0;y đều thuộc chủng Omicron.


Ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng, người d&#x
E2;n H&#x
E0; Nội chủ động đi ti&#x
EA;m vaccine

Trước diễn biến dịch COVID-19 gia tăng thời gian qua, nhiều người d&#x
E2;n H&#x
E0; Nội đ&#x
E3; tạm g&#x
E1;c lại c&#x
F4;ng việc, chủ động đi ti&#x
EA;m vaccine để ph&#x
F2;ng ngừa.


tp hcm ph&#x
E1;t động th&#x
E1;ng cao điểm ti&#x
EA;m vaccine ph&#x
F2;ng COVID-19

Sở Y tế tp hcm hướng dẫn người d&#x
E2;n ti&#x
EA;m vaccine ph&#x
F2;ng COVID-19 nhắc lại tại những địa điểm cụ thể, nhằm đẩy mạnh hơn nữa c&#x
F4;ng t&#x
E1;c ti&#x
EA;m chủng.


WHO th&#x
EA;m Omicron XBB.1.16 v&#x
E0;o danh s&#x
E1;ch biến thể phụ đ&#x
E1;ng quan liêu t&#x
E2;m

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đ&#x
E3; th&#x
EA;m biến thể phụ mới đang l&#x
E2;y lan nhanh của Omicron XBB.1.16 v&#x
E0;o danh s&#x
E1;ch biến thể mới đ&#x
E1;ng quan liêu t&#x
E2;m. WHO đến biết biến thể XBB.1.16 đang vượt trội biến thể chiếm chủ đạo XBB.1.5 trước đ&#x
F3; ở nhiều nơi.

Xem thêm: Khách Sạn Bí Ẩn 2 ": Hài Hước, Giàu Ý Nghĩa, Khách Sạn Huyền Bí 2 2015 Full Hd Vietsub


Mắc COVID-19 l&#x
E0;m tăng nguy cơ ph&#x
E1;t triển bệnh Alzheimer, Parkinson hoặc đột quỵ


Số ca mắc COVID-19 do biến thể BA.4 v&#x
E0; BA.5 tiếp tục tăng tại Mỹ


COVID-19 c&#x
F3; thể ảnh hưởng đến sự ph&#x
E1;t triển n&#x
E3;o bộ của trẻ sơ sinh trong bụng mẹ


"COVID-19 kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n l&#x
E0; t&#x
EC;nh trạng y tế khẩn cấp nhưng kh&#x
F4;ng c&#x
F3; nghĩa ch&#x
FA;ng ta sẽ bỏ rơi..."


S&#x
E1;ng 14/1: Theo d&#x
F5;i chặt sự xuất hiện c&#x
E1;c biến thể mới của COVID-19


Bộ trưởng Bộ Y tế Đ&#x
E0;o Hồng Lan: Nghị Quyết 30 g&#x
F3;p phần kiểm so&#x
E1;t th&#x
E0;nh c&#x
F4;ng dịch bệnh COVID-19


Thứ trưởng Bộ Y tế: Việt nam giới l&#x
E0; một trong những quốc gia c&#x
F3; tỷ lệ bao phủ vaccine COVID-19 cao nhất thế giới


C&#x
E1;c ch&#x
ED;nh s&#x
E1;ch th&#x
E1;o gỡ kh&#x
F3; khăn đến người lao động ng&#x
E0;nh y tế sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19


Thứ trưởng Trần Văn Thuấn: Chuyển đổi số y tế đ&#x
F3;ng g&#x
F3;p lớn trong ph&#x
F2;ng chống dịch COVID-19 v&#x
E0; chăm s&#x
F3;c sức khoẻ nh&#x
E2;n d&#x
E2;n


"B&#x
E0;i học từ đại dịch COVID-19, c&#x
E1;c giải ph&#x
E1;p khắc phục v&#x
E0; hướng đến tương lai"


Tổng kết Chiến dịch truyền th&#x
F4;ng “V&#x
EC; một Việt nam giới vững v&#x
E0;ng v&#x
E0; khỏe mạnh”


QUẢN LÝ NỘI DUNG: BÁO SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG - CƠ quan liêu NGÔN LUẬN CỦA BỘ Y TẾ

(NLĐO) - Về dịch COVID-19 lúc này 5-5, bộ Y tế đến biết cả nước ghi dấn 3.399 ca mắc, tối đa trong nhiều tháng qua. Thuộc đó, có 1 ca tử vong ở thành phố hải dương


Về tình trạng dịch COVID-19 hôm nay, cỗ Y tế cho biết thêm từ 16 tiếng ngày 4-5 cho 16 giờ đồng hồ ngày 5-5, toàn nước ghi nhận 3.399 ca mắc, tăng cường so với ngày lễ hội 30-4 cùng 1-5 vừa qua. Đây cũng là ngày ghi thừa nhận số ca nhiễm cao nhất từ đầu năm.

Kể từ trên đầu dịch cho nay, nước ta có 11.571.127 ca nhiễm, đứng số 13/231quốc gia và vùng lãnh thổ, trong những khi với tỉ lệ thành phần số ca nhiễm/1 triệu dân, nước ta đứng máy 120/231 tổ quốc và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu con người có 116.935 ca nhiễm).


*

Trong ngày, có thêm997 người bị bệnh được ra mắt khỏi bệnh, nâng tổng số ca được chữa bệnh khỏi lên 10.625.838 ca, số người bệnh đang thở ôxy là 161 ca, tăng so với ngày hôm qua, trong những số ấy thở lắp thêm xâm lấn gồm 41 ca.

Trong ngày ghi dìm 1 ca tử vong tại Hải Dương. Mức độ vừa phải số tử vong ghi dìm trong 7 ngày qua: 1 ca.

Tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại nước ta tính đến lúc này là 43.196 ca, chỉ chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng thể ca tử vong xếp đồ vật 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp vật dụng 141/231 quốc gia, vùng cương vực trên thế giới.

Ngày 4-5 bao gồm 15.550 liều vắc-xin chống COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng thể liều vắc-xin đã được tiêm là 266.266.588 liều.

Thứ trưởng cỗ Y tế trần Văn Thuấn vừa ký kết công văn số 2639/BYT-KCB về việc bức tốc phòng và điều hành và kiểm soát lây lây nhiễm bệnh trong số cơ sở thăm khám bệnh, chữa trị bệnh.


Theo đó, bộ Y tế cho biết hiện nay, thực trạng bệnh dịch COVID-19 và các bệnh có nguy cơ lây nhiễm khác vẫn tiếp tục tình tiết phức tạp.

Để bảo đảm an toàn an toàn, bớt thiểu tới tầm thấp nhất nguy cơ lây lan truyền COVID-19 và những bệnh dịch không giống trong cửa hàng khám bệnh, trị bệnh, bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng đơn vị chỉ huy các đơn vị trực thuộc tuân thủ nghiêm các biện pháp kiểm soát điều hành lây nhiễm COVID-19, các bệnh lây nhiễm, quan trọng tuân thủ dọn dẹp vệ sinh tay và áp dụng khẩu trang.

Tăng cường thực hiện các giải pháp sàng lọc, đo lường và thống kê nhiễm khuẩn khám đa khoa để kịp thời phát hiện, cách ly sớm các ca bệnh có nguy hại lây nhiễm. Tăng cường bảo vệ người bệnh có nguy hại lây lan truyền cao như tín đồ bệnh nặng, thận nhân tạo, bạn cao tuổi, thiếu phụ có thai....


D.Thu

Chia sẻ


*

Xem các

Từ khóa:


Đăng nhập với tài khoản:


Đăng nhập xem xét kiến của bạn xuất bạn dạng nhanh rộng
Hoặc nhập tin tức của bạn
Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký ngay.
Bình Luận
Có 0 fan đã bình luận bài viết này
giữ hộ
Xếp theo: mới nhất Hay độc nhất

Truyền hình


TIN MỚI

Nhập mã xác nhận

X
*
mang mã new

Mã xác thực không đúng.

Có lỗi vạc sinh. Phấn kích thử lại sau.


hoàn tất

Báo tín đồ lao rượu cồn điện tử

CƠ quan tiền CHỦ QUẢN: THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN

Phó Tổng Biên tập: DƯƠNG QUANG, BÙI THANH LIÊM

Tổng Thư cam kết Tòa soạn: LÊ CƯỜNG


Tải ứng dụng lướt web Người Lao Động

*
*

Trụ sở chính


127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, q3 - thành phố hồ chí minh

Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376


Liên hệ quảng cáo


doanhnghiep
admicro.vn