Để biệt lập 2 chất khí là oxygen cùng carbon dioxide, em đề xuất lựa chọn cách nào bên dưới đây?

A. Quan tiền sát màu sắc của 2 khí đó.

Bạn đang xem: Cách nào dùng để phân biệt oxygen và carbon dioxide

B. Ngửi mùi của 2 khí đó.

C. Oxygen bảo trì sự sống cùng sự cháy.

Xem thêm: Dùng Một Dây Đồng Đường Kính 0 8Mm Có Một Lớp Sơn Mỏng Cách Điện Quấn Quanh Hình Trụ Đường Kính 4Cm

D. Dẫn từng khí vào cây nến đang cháy, khí nào có tác dụng nến cháy tiếp thì đó là oxygen, khí làm cho tắt nến là carbon dioxide.


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


A: sai vị 2 khí đó đều không màu

B: sai vì 2 khí đó đều không mùi

C: chưa rõ ràng được 2 khí đó

D: đúng do khí oxygen gia hạn sự cháy, khí carbon dioxide không gia hạn sự cháy

=> Đáp án D

 

baf.edu.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
mua về
*

Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*

vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp baf.edu.vn


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện baf.edu.vn. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép baf.edu.vn nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận thấy các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.